مهدويّت در نگاشته ‏هاى مستشرقان - صفحه 1

9

مهدويّت در نگاشته‏هاى مستشرقان ۱

هر چند اسلام‏شناسى غربيان از ديرينه‏اى بيش از دو سده برخوردار است، شيعه‏پژوهى آنان بسيار ديرهنگام، و در دهه‏هاى اخير قرن بيستم ميلادى تحت تأثير تحولات سياسى - اجتماعى ايران، لبنان و عراق جدى‏تر شده است و با وجود تلاش‏هاى انجام‏شده در دوره اخير، اين رشته نزد آنان هنوز در ابتداى راه است و از اين رو غربيان هنوز كارنامه‏اى جامع و درخشان در شيعه‏شناسى ندارند.
برخى از محققان دو دليل براى اين مهم ياد كرده‏اند: كمبود متون تحقيقى به زبان‏هاى اروپايى در موضوع تشيّع امامى و دشوارى دسترسى به منابع اوليه آن از يك سو،۲ و شيوع نگاه نادرست اهل سنّت به مذهب شيعه در ميان مستشرقان از سوى ديگر۳ مطالعات شيعى را در غرب به حاشيه رانده است. مخصوصاً اين عامل دوم سبب شد شيعه (اماميه) را چون فرقه‏اى حاشيه‏اى يا بدعت‏گرا در انديشه اسلامى بنگرند و قرائت شيعى از اسلام را رسمى و مقبول تلقى نكنند. از اين رو مستشرقان معمولاً اصطلاح «اسلام شيعى»Shi'i Islam را براى نشان دادن اين

1.به قلم پژوهشگر ارجمند ، حجة الاسلام و المسلمين على راد .

2.به قلم پژوهشگر ارجمند ، حجة الاسلام و المسلمين على راد .

صفحه از 22