لقب‏ها و اوصاف امام مهدی‏ عليه السّلام

لقب‏ها و اوصاف امام مهدی‏ عليه السّلام

لقب ، در لغت عرب به معناى صفتى از اوصاف انسان ، ناظر به ستايش يا نكوهش اوست كه بِدان شهرت يافته و با آن شناخته مى‏شود .
بنا بر اين ، بسيارى از آنچه در شمارى از مصادر به عنوان لقب امام مهدى عليه السلام ذكر شده ، اصطلاحاً به آنها لقب اطلاق نمى‏شود ؛ بلكه اوصاف امام عليه السلام هستند .

لقب ، در لغت عرب به معناى صفتى از اوصاف انسان ، ناظر به ستايش يا نكوهش اوست كه بِدان شهرت يافته و با آن شناخته مى شود .[۱]

بنا بر اين ، هر صفتى را نمى توان لقب شمرد . گفتنى است كه گاه لقب از شهرتى برخوردار مى شود كه براى معرّفى شخص ، كاربردى بيش از نام اصلى او دارد.

با عنايت به تعريفى كه از لقب ارائه شد ، بسيارى از آنچه در شمارى از مصادر به عنوان لقب امام مهدى عليه السلام ذكر شده ، اصطلاحاً به آنها لقب اطلاق نمى شود ؛ بلكه اوصاف امام عليه السلام هستند .

اقسام القاب امام مهدى عليه السلام

القاب امام مهدى عليه السلام را به چند دسته مى توان تقسيم كرد :

اوّل : لقب هاى مشترك با ساير امامان ، مانند : حجّت ، حجّت خدا ، صاحب الأمر ، صاحب الزمان و خليفة اللَّه .

دوم : لقب هايى كه به ويژگى هاى امام مهدى عليه السلام اشاره دارد مانند : خاتم الأئمّه ، بقيّة اللَّه ، غائب ، قائم و منتظر .

سوم : لقب هايى كه به فضاى سياسى - امنيتى دوران غيبت صغرا و زمامداران ستمگر آن زمان اشاره دارد كه اخبار قيام آن امام عليه السلام به آنها رسيده بود و در صدد بودند كه به هر نحو، او را بيابند و همچون امامان پيش از او به شهادت برسانند ، مانند : سيّد ، صاحب الدار ، غريم[۲]و خلف صالح .


[۱]الشافية فى شرح الكافية: ج ۲ ص ۲۴۰ . شيخ رضى در باره لقب نوشته است : «روشن‏تر و مشهورتر از اسم است ؛ چون لقب ، چيزى را تعريف و معيّن مى‏كند ، همان طور كه اسم همين كار را مى‏كند؛ امّا با يك صفت افزوده كه يا مى‏ستايد و يا سرزنش مى‏كند . پس ذات يك چيز يا لقب، مشهورتر از اسم مى‏شود».

[۲]اين لقب ، براى اشاره به بستانكار بودن امام مهدى عليه السلام در مورد خمس به كار مى‏رفته است .