ميلاد امام علی(ع)

ميلاد امام علی(ع)

امام على عليه السلام ، در روز جمعه ، سيزدهم ماه رجب ، سى سال پس از عام الفيل در درون كعبه ، ديده به جهان گشود.

امام على عليه السلام ، در روز جمعه ، سيزدهم ماه رجب ، سى سال پس از عام الفيل[۱]در درون كعبه ، ديده به جهان گشود.

علّامه امينى درباره محلّ تولّد امام و اين فضيلت بى بديل مى گويد :

اين، حقيقتى آشكار است كه فريقين در اثبات آن، متّفق اند و احاديث آن ، متواتر و كتاب ها از آن، لبريز است. از اين رو، به پراكنده گويى هاى ياوه سرايان ، اهمّيتى نمى دهيم، پس از آن كه گروهى از بزرگان و سرشناسان هر دو فرقه (شيعه و اهل سنّت) به متواتر بودن روايات اين يادگار تاريخى تصريح كرده اند .


[۱]در سال ولادتش گفته هاى ديگرى نيز هست ، از جمله : «دوازده سال پيش از بعثت» (يعنى ۲۸ سال پس از عام الفيل) و از جمله : «پيامبر صلى الله عليه و آله مبعوث شد و على عليه السلام هفت ساله بود». در اين روايت ، «هشت ساله» نيز آمده است و از جمله : «۲۹ سال پس از عام الفيل» نيز گفته اند .