تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 4551
ترجمه جديدی از صحيفه سجاديه منتشر شد

ترجمه جديدی از صحيفه سجاديه منتشر شد

ترجمه جديدی از كتاب دعاها و مناجات‌های امام چهارم مسلمانان در كتابی با عنوان «صحيفه سجاديه» توسط سيد علی موسوی گرمارودی از سوی انتشارات كتاب هرمس منتشر شد.

به گزارش راوی، اين نوشتار، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات پيشوای چهارم شيعيان، امام زين‌العابدين علی‌بن‌الحسين(ع) است.
كتاب «صحيفه سجاديه» اگرچه در موضوع دعا و نيايش است، اما شامل بسياری از حقايق علوم و معارف اسلامی،عرفانی، قوانين و احكام شرعی و مسايل حساس سياسی، اجتماعی و تربيتی و اخلاقی است كه امام (ع) در شكل و قالب دعا به آن‌ها اشاره كرده است.
صحيفه سجاديه كامله، مجموعه‌ای از ۷۵ دعا و نيايش است كه امام سجاد(ع) املا كرده و امام باقر(ع) و برادرش زيدبن‌علی آن را در دو نسخه نوشته‌اند.
در روايت محمدبن احمدبن مسلم مطهری فقط ۵۴ دعا چنان‌كه امروزه هم از صحيفه می‌بينيم، موجود است. بنابراين از اصل صحيفه ۲۱ دعا افتاده و اكنون آن چه از صحيفه كامله سجاديه باقی مانده است، همين ۵۴ دعاست. نوشتار حاضر ترجمه اين ۵۴ دعای صحيفه سجاديه را دربر می‌گيرد.
در بخش‌هايی از ترجمه نيايش دوم كتاب صحيفه سجاديه چنين آمده است: «و سپاس خداوند را كه نه بر امت‌های گذشته و روزگاران پيشين، كه بر ما با پيامبر خود محمد ـ درود خدا بر او و خاندان وی ـ منت نهاد، با توانايی خويش كه هيچ چيز هرچند سترگ، آن را به ستوه نمی‌آورد و هيچ چيز هر چند خرد از آن پنهان نمی‌ماند.»

كتاب صحيفه سجاديه با ترجمه موسوی گرمارودی در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات كتاب هرمس منتشر شده است.

به گزارش راوی، اين نوشتار، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات پيشوای چهارم شيعيان، امام زين‌العابدين علی‌بن‌الحسين(ع) است.
كتاب «صحيفه سجاديه» اگرچه در موضوع دعا و نيايش است، اما شامل بسياری از حقايق علوم و معارف اسلامی،عرفانی، قوانين و احكام شرعی و مسايل حساس سياسی، اجتماعی و تربيتی و اخلاقی است كه امام (ع) در شكل و قالب دعا به آن‌ها اشاره كرده است.
صحيفه سجاديه كامله، مجموعه‌ای از ۷۵ دعا و نيايش است كه امام سجاد(ع) املا كرده و امام باقر(ع) و برادرش زيدبن‌علی آن را در دو نسخه نوشته‌اند.
در روايت محمدبن احمدبن مسلم مطهری فقط ۵۴ دعا چنان‌كه امروزه هم از صحيفه می‌بينيم، موجود است. بنابراين از اصل صحيفه ۲۱ دعا افتاده و اكنون آن چه از صحيفه كامله سجاديه باقی مانده است، همين ۵۴ دعاست. نوشتار حاضر ترجمه اين ۵۴ دعای صحيفه سجاديه را دربر می‌گيرد.
در بخش‌هايی از ترجمه نيايش دوم كتاب صحيفه سجاديه چنين آمده است: «و سپاس خداوند را كه نه بر امت‌های گذشته و روزگاران پيشين، كه بر ما با پيامبر خود محمد ـ درود خدا بر او و خاندان وی ـ منت نهاد، با توانايی خويش كه هيچ چيز هرچند سترگ، آن را به ستوه نمی‌آورد و هيچ چيز هر چند خرد از آن پنهان نمی‌ماند.»

كتاب صحيفه سجاديه با ترجمه موسوی گرمارودی در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات كتاب هرمس منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :