بررسی غدیر خم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
سال دفاع : 1380

چکیده :

(۸)
بررسی غدیر خم در تفاسیر و سایر منابع اهل سنت

اسدى، سیدمسعود

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: همامى، عباس
۱۳۸۰

مباحث این پایان‏نامه در چهار فصل با این عنوان‏ها تنظیم و نگاشته شده‏ است: فصل اول، کلیات: ولایت و سرپرستى، ولایت على (ع)، روز غدیر؛ فصل دوم، آیاتى که در زمینه‏ىِ واقعه‏ىِ غدیر نازل شده‏است: بحثى درباره‏ىِ آیه‏ىِ تبلیغ، آیه‏ىِ اکمال دین، آیه‏ىِ عذاب واقع؛ فصل سوم، غدیر در روایات و آثار تاریخى و ادبى؛ فصل چهارم، نقد دیدگاه‏ها درباره‏ىِ حدیث غدیر خم: نقد حدیث غدیر، نقد دیدگاه‏هاى اهل سنت، حضور على (ع) در غدیر خم، معناى کلمه‏ىِ مولى، شواهد شیعه درباره‏ىِ کلمه‏ىِ مولى، توجیه اهل سنت در مورد شواهد.

کلیدواژگان :