فضائل امام جواد (ع) از دیدگاه آیات و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شمال
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۲)
فضائل امام جواد (ع) از دیدگاه آیات و روایات

عباسى، منصوره

کارشناسى ارشد الهیات و معارف‏ اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شمال
استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر
۱۳۷۵

این پایان‏ نامه به شرح زندگى امام جواد (علیه ‌السلام)‏ اختصاص دارد و حاوى موضوعات ذیل است:
زندگى‏ امام رضا (علیه‌ السلام) پدر امام جواد (علیه‌ السلام)، مادر امام جواد (علیه‌ السلام)، نشانه‏هاى امامت او، رشد آن حضرت در خانۀامام ‏رضا (علیه ‌السلام)، القاب و کینه‏هاى او، ازدواج و فرندان او، فضائل اخلاقى از دیدگاه آن امام، کیفیت شهادت او، عبادت او، دیدگاه اهل سنت دربارۀاو، یاران آن‏ بزرگوار.

کلیدواژگان :