فضائل مختصه امام علی (ع) از دیدگاه قرآن، حدیث و تاریخ

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۵)
فضائل مختصۀ امام علی (ع) از دیدگاه قرآن، حدیث و تاریخ

سید باقر ناظرى، عزت‏السادات

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۹

در این تحقیق آیاتى که در شأن آن حضرت على (ع) نازل گردیده، با تکیه به تفاسیر و هم‏چنین احادیث اهل تسنن و تشیع مورد پژوهش قرار گرفته و هفتاد فضیلت ویژه‏ىِ آن حضرت با استناد به کتب و روایات و اسناد تاریخى معتبر ذکر شده‏ است. این فضائل عبات است از: عمل به آیه‏ىِ نجوا، مصداق اتمّ «یا ایها الذین آمنوا»، مصداق کامل «الذین اوتواالعلم»، على (ع) مصداق «اولواالامر»، على (ع) اولین جمع‏کننده‏ىِ قرآن، جان‏بازى على (ع) در لیلةالمبیت، على (ع) بهترین صحابى رسول‏ خدا (ص)، على (ع) دروازه‏ىِ شهر علم پیامبر (ص)، على (ع) صاحب حوض کوثر.

کلیدواژگان :