مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : قیام جاوید
پديدآورنده : ابومخنف ازدی
محل نشر : تهران
ناشر : موسسه فرهنگی تبیان
تاریخ انتشار : 1377
تعداد صفحه : 140
جستجو در Lib.ir

قیام جاوید

مقتل الحسین. فارسی، قیام جاوید : گردانیده " مقتل الحسین" ابی مخنف/ ترجمه و تصحیح حجت الله جودکی

از مقدمه کتاب:

مقتل نگاری یا زنده نگاه داشتن خاطره ی شهیدان

از کهن ترین روزگار، گزارشگری در میدان جنگ حضور داشته و آنچه را بر دو سپاه رویاروی می گذشته برای دیگران گزارش می کرده است این گزارشگر صحنه ی جنگ را چنان تصویر سازی می کرد که خود می خواست، و به سود طرفی گزارش می کرد که بدان وابسته بود. گاه این گزارشگر، شاعر مدّاح سردار یکی از دو سپاه بود؛ از این روی، اگر سردار سپاه در این جنگ پیروز می شد، پیروزی او صد چندان در شعر به تصویر کشیده می شد و اگر شکست می خورد، چنان توجیه می شد که از هر پیروزی ای بهتر در ذهن شنوندگان جایگزین گردد. ما در تاریخ می بینیم که بسیاری از جنگها، همزمان یا سالها و شاید سده ها پس از آن، به شیوه ای حماسی به زبان شعر، غالباً و گاه نثر، به تصویر کشیده می شود. همچون حماسه های یونانی و یا شاهنامه ی فردوسی. این خماسه ها نیز، هدف خاصی را دنبال می کنند. و آن هدف در اشعار بهتر به دست می آید تا در گزارشهای تاریخی. چنانکه می دانیم فردوسی شاعر بلند آوازه ی شیعی ایرانی، در میان دو سنگ آسیای سلطنت ترک بی فرهنگ، و خلافت عرب متظاهر به نام اسلام گرفتار است، و سلطنت ترک، فضای مناسبی برای اندیشه ی سطحی و ضد بشری و خرد ستیز «کرّامیان» فراهم ساخته است. کرامیان مان اشاعره هستند که به صورت قشری تر در خراسان میدان دار فکر و فلسفه و کلام و عقاید اسلامی شده و به هر اندیشه ی درست و اصولی و خردمندانه ای، به بهانه ی رافضیگری و باطنیگری می تازند. فردوسی که میراث ریشه دار [ صفحه ده] فرهنگ ایرانی و آزاداندیشی و خردگرایی تشیّع را، به عنوان غنی ترین فرهنگ انسانی در اختیار دارد، به بهانه ی به نظم در آوردن اساطیر ایران قدیم، حکیمانه و عالمانه، با شیوه ای حماسی و زبای شیوا و فصیح، به مبارزه ی فرهنگی با افکار متبذل «تازی- ترک» می رود. در اثبات موفقیت و پیروزی او همین بس که:۱- سلطان محمود هم می فهمد و او را نخست از صله بی بهره می کند و سپس تحت پیگرد قانون سلطانی قرار می دهد.۲- زبان فارسی، نه به عنوان یک زبان بومی درجه ی دوم، بلکه به عنوان زیباترین و پر محتواترین زبان فرهنگی یک ملت زنده و با فرهنگ و زبان دوم فرهنگ اسلامی باقی می ماند.۳- اندیشه های کرّامی و اشعری گری رنگ می بازد، و حتی در میان مذاهب تسنّن آنچه به اندیشه ی باز و خردپسند نزدیکتر است، در کوتاه مدت، غلبه می کند، و در بلند مدت زمینه ای برای پیروزی قطعی تشیع می گردد.در میان عرب جاهلی، حماسه، به اصطلاح ادبی و بر طبق صنعت بدیع و به مفهومی که گفته شد، وجود ندارد. توصیف جنگهای عرب جاهلی، در قصاید منسوب به شاعران جاهلیت آمده است. این قصاید ترکیبی است از تغزل و تشبیب و وصف طبیعت یا توصیف جنگها و زد و خوردها و نمی توان همان توصیفها را هم گزارش صادقانه ی جنگها دانست. پس از اسلام، نخستین جنگ منظم جزیرهالعرب، جنگ بدر است. جنگی است میان شماری اندک از مسلمانان بی سلاح اما مجهّز به ایمان، با مشرکان مسلّح آماده به جنگ که سه برابر مسلمانان بودند. گزارش این جنگ را افراد بشر از هر دو سوی جنگ ارائه کردند و خدای متعال نیز گزارش آن را، با تجزیه و تحلیل و تفسیر جنگی، چند بار در قرآن بیان کرده است. این جنگ حماسه ای بزرگ بود که حماسه ها به دنبال داشت. مشرکان زخم خورده هرگز آن را فراموش نکردند، و حتی پس از آنکه به ظاهر لباس اسلام، بر تن پوشیدند، پیوسته به فکر انتقام بودند. ابوسفیان و حکم بن عاص و پسر حکم، مروان و دیگر امویان، با خلافت عثمان و سوء استفاده ها در زمان او، و سپس با کشتن عثمان، انتقام گرفتند؛ و معاویه پسر ابوسفیان و هند، در جنگ صفیّن و پس از صفین با شهادت علی (ع)، قهرمان جنگ بدر، و به شهادت رسانیدن امام حسن (ع)، و [ صفحه یازده] تعیین ولایت عهد و به شهادت رسانیدن حجر بن عدی و دیگر یاران علی (ع)؛ و یزید بن معاویه، با امام حسین (ع)، چنانکه خود تصریح می کند، انتقام بدر را گرفتند.یکی از شکوهمندترین حماسه های تاریخ بشر، حماسه ی حسینی است. اگر ویژگی حماسه،ایجاد شور در شنوندگان باشد، حماسه ی حسینی هم شور ایحاد کرده است و هم شعور،هم اندیشه ها را به جنبش درآورده است و هم احساسات را، هم افراد را به حرکت درآورده است و هم ملتها و امتها را!

عناوین کتاب:

مقتل نگاری یا زنده نگاه داشتن خاطره ی شهیدان؛
مقدمه؛ خلافت یزید بن معاویه؛
هجرت امام از مدینه به مکه؛
جنبش شیعیان در کوفه؛
جنبش شیعیان در بصره و اعزام مسلم بن عقیل به کوفه؛
عبیدالله بن زیاد از بصره به کوفه می رود؛
​ عبیدالله بن زیاد در کوفه؛
دستگیری هانی بن عروه؛
قیام مسلم بن عقیل در کوفه؛
دستگیری و شهادت مسلم بن عقیل؛
مسیر حرکت امام حسین به کوفه؛
دستگیری و شهادت قیس بن مسهر صیداوی؛
پیوستن زهیر بن قین به امام؛ امام از شهادت هانی و مسلم با خبر می شود؛ دستگیری و شهادت عبدالله بن بقطر؛ رو در رو شدن کاروان امام و سپاه حر بن یزید ریاحی؛ ملاقات امام و عبیدالله بن حر جعفی؛ عمر بن سعد در کربلا؛ اعزام شمر بن ذی الجوشن به کربلا؛ شب عاشورا؛ روز عاشورا؛ حر بن یزید به اردوی امام می پیوندند؛ عمر بن سعد جنگ را آغاز می کند؛ شهادت بریر بن حضیر؛ شهادت مسلم بن عوسجه و عبدالله بن عمیر کلبی؛ شهادت همسر کلبی؛ آخرین نماز جماعت در کربلا و شهادت حبیب بن مظاهر؛ شهادت حنفی و نافع بن هلال و جمعی دیگر از یاران امام؛ شهادت علی بن حسین؛ شهادت قاسم بن حسن؛ شهادت امام حسین؛ پس از شهادت امام؛ در مجلس ابن زیاد؛ در مجلس یزید؛ مردم مدینه از شهادت امام آگاه می شوند؛ عبیدالله بن حر جعفی