پاسخ به شبهات آلوسى بغدادى در زمینه ى آیات نازله در شأن اهل بیت (ع)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ
مرکز آموزشی : دانشگاه امام صادق (ع)
سال دفاع : 1371

چکیده :

(۲۹)
پاسخ به شبهات آلوسى بغدادى در زمینه ى آیات نازله در شأن اهل بیت (ع)

فكرى، مسعود

كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ
دانشگاه امام صادق (ع)
استاد راهنما: معرفت، محمد هادى
۱۳۷۱

مباحث این پایان نامه كه پاسخ به شبهات آلوسى است از چهار بخش تشكیل شده است; بخش اول, كلیاتى در معرفى آلوسى و تفسیر او ـ روح المعانى ـ و بحثى درباره ى شاءن نزول. بخش دوم, امامت خاصه در قرآن از نظر آلوسى; در این بخش آیات مباهله, ولایت, اكمال دین و تطهیر بررسى شده اند. بخش سوم, موضع آلوسى نسبت به فضأل اهل بیت (ع). در این بخش دو دسته از آیات بررسى شده اند, نخست آیاتى كه آلوسى ذیل آنها سخنى دارد و دیگر آیاتى كه بدون هیچ سخنى از آن مى گذرد. بخش چهارم, اعترافات آلوسى به فضأل اهل بیت (ع) .

کلیدواژگان :