رعایت حقوق برادارن دینی

امام عسكرى عليه السلام :

أعْرَفُ النّاسِ بحُقوقِ إخْوانِهِ و أشَدُّهُم قَضاءً لَها أعْظَمُهُم عِند اللّهِ شَأنا؛

آن كه به حقوق برادران خود آشناتر باشد و در رعايت كردن آنها كوشاتر، نزد خداوند ارجمندتر است.

ميزان الحكمه: ج3، ص164

رعایت حقوق برادارن دینی
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینش‌های هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث