دوشنبه 1394/5/26
مدت: 27 دقیقه

مرواریدهای ناب (58)مجموعه درس‌هايی از مبانی و روش فهم حدیث ()

بررسي آسيب‌هاي پژوهشگر حديث

«مرواريدهاي ناب» مجموعه درس‌هايي از مباني و روش فهم حديث است که توسط حجة الاسلام و المسلمين استاد مسعودي نويسنده كتاب «روش فهم حديث» ايراد و از راديو معارف منتشر شده است.
دانش فقه الحديث، علمي است كه با بررسي متن احاديث و آموزش سير منطقي فهم اين مرواريدهاي ناب ، ما را ياري مي دهد تا بتوانيم آن معاني را كه معصوم(عليه السلام) در نظر داشته را درك كرده و در نهايت به آن مقصودي كه او در نظر داشته برسيم همچنين با دانستن اين علم مي توان بين احاديث متعارض، به گونه اي برخورد كرد كه از تمامي آنها يك معناي واحد بدست آورد.
امام صادق(عليه السلام) ، فهم حديث را مهم تر از نقل كردن آن مي دانند: «اگر حديثي را خوب بفهمي بهتر از آن است كه هزار حديث را روايت كني و هيچ يك از شما فقيه و دانشمند نمي شود تا اينكه سخنان كنايه اي و سر بسته ما را بفهمد چرا كه گاه سخنان ما هفتاد تفسير دارد كه براي توجيه هر يك از آنان پاسخي در نزد ماست».

  • مرواریدهای ناب (58) (دانلود)