حقوق فرزند از نظر قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
سال دفاع : 1377

چکیده :

(1)
حقوق فرزند از نظر قرآن وسنت

لباف، فریبا

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: قائمی، علی
1377

این پژوهش در یازده بخش با این عنوان‏ها به نگارش درآمده‏است: بخش اول، مفهوم حق: حق در لغت، ریشه و مبنای حق، کودک و حقوق مدنی او؛ بخش دوم، حقوق قبل از ولادت: انگیزه در ازدواج، انتخاب همسر و تصمیم برای داشتن فرزند، مواظبت از جنین؛ بخش سوم، حقوق دوران نوزدای: خواندن اذان و اقامه، نام‏گذاری، تراشیدن موی سر، ممنوعیت آزاررسانی به نوزاد؛ بخش چهارم، حقوق زیستی: شیر مادر و تأثیر آن، غذا، پوشاک، بهداشت، بازی؛ بخش پنجم، حقوق عاطفی: محبت، احترام، تقدیر و تحسین؛ بخش ششم، حقوق تربیتی: تربیت، آموزش، تربیت متناسب با زمان، ابزارهای تربیت؛ بخش هفتم، حقوق اخلاقی: عدالت، عمل به وعده، نصیحت به فرزند، مشورت؛ بخش هشتم، حقوق روانی: نیاز به تفکر و تعقل، نیاز به کنج‏کاوی، نیاز به دفاع، امنیت فرزند؛ بخش نهم، حقوق اجتماعی: تأثیر محیط و مسئولیت والدین، اعتراف به نسب، حضانت؛ بخش دهم، حقوق فطری و معنوی: پرورش فطرت خداپرستی و آموزش دین، آزادی و مراقبت، رشد و کمال؛ بخش یازدهم، حقوق مالی و اقتصادی: تأمین نیازها، تربیت اقتصادی، آینده‏نگری والدین در وصیت.

کلیدواژگان :