بررسی مقام پدر و مادر از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۰)
بررسی مقام پدر و مادر از دیدگاه قرآن و حدیث

رضایی طالشی، سید اسماعیل

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: غائی، احمدرضا
۱۳۷۹

مباحث این تحقیق در پنج فصل با این مباحث نگاشته شده‏است: فصل اول، مقدمات و تاریخچه: آفرینش انسان، واژه‏ی اب، ام از نظر لغت و اصطلاح قرآنی و ادبیات فارسی، جایگاه پدر و مادر از نظر پیامبران پیشین، مقام پدر و مادر در ایران باستان، پدر و مادر در شعر شاعران؛ فصل دوم، مقام پدر و مادر از دیدگاه آیات قرآن: قرآن و بزرگداشت پدر و مادر، نیکی به والدین، آئین حقوق والدین، آیین اطاعت، آیین شکر و سپاس؛ فصل سوم، سیمای پدر و مادر در منطق پیامبر(ص) و ائمه(ع): مقام و بزرگداشت پدر و مادر، نیکی به والدین، آثار و نتایج نیکی به پدر و مادر، اطاعت از پدر و مادر، دعا، نگاه کردن به پدر و مادر، احترام و محبت؛ فصل چهارم، نقش و اهمیت پدر و مادر در تربیت و رشد: پدر و مدیریت زندگی، نقش پدر در رشد فرزند، مادر از دیدگاه علم، مادر و تعلیم و تربیت؛ فصل پنجم، حقوق والدین: تشریح هشتاد حقوق، حقوق پدر از نظر فقهی، روایات و حکایاتی کوتاه در مورد حقوق پدر و مادر، نماز و دعا برای پدر و مادر، حقوق والدین.

کلیدواژگان :