خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۱)
خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث

حسینی، سیدرضا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: پورگل، مهدی
۱۳۷۹

تحقیق حاضر از شش بخش با این موضوعات تشکیل یافته‏است: بخش اول، خانواده در روزگاران گذشته و عصر حاضر: تعاریف و بررسی‏ها، خانواده در جهان گذشته و معاصر، اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام، تعادل در خانواده؛ بخش دوم، ملاک‏ها و معیارهای انتخاب همسر: لزوم دقت در انتخاب همسر، اصول کلی در انتخاب همسر از دیدگاه اسلام، نگرش و شناخت همسر؛ بخش سوم، شرایط و اهداف ازدواج: ازدواج و تشکیل خانواده، اهداف ازدواج از دیدگاه اسلام، نقش و وظایف والدین در ازدواج جوانان، مشکلات و راه‏حل‏هایی در امر ازدواج جوانان؛ بخش چهارم، حقوق و اقسام آن در خانواده: حقوق در خانواده و اهمیت آن، حقوق مشترک زوجین و اعضای خانواده، حقوق اختصاصی و وظایف زن، حقوق اختصاصی و وظایف مرد، روابط انسانی متقابل شوهر و زن، حقوق والدین؛ بخش پنجم: حقوق کودکان: وضع و موقعیت کودک، حقوق کودک، وظایف پدر و مادر درباره‏ی فرزندان، روش‏ها و شیوه‏های تربیت، تربیت انسان؛ بخش ششم، تربیت در هفت سال اول زندگی: از تولد تا سه سالگی، از سه تا هفت سالگی، تربیت اخلاقی کودک، روش‏هایی برای القای آموزه‏های اخلاقی، زمینه‏هایی در پرورش کودکان، تعلیم و تعلّم کودک؛ بخش هفتم، تربیت در هفت سال دوم و سوم زندگی: تربیت در ۷-۱۴سالگی، تربیت در بلوغ و نوجوانی ۱۴-۲۱سالگی، وظایف والدین در جلوگیری از انحرافات جنسی نوجوانان، تربیت در مرحله‏ی جوانی، ابزار و وسایل تعلیم و تربیت، امنیت خانواده.

کلیدواژگان :