بررسی منابع روايات قضاء اميرالمؤمنين(ع)

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی صادقی کاشانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 239-0

چکیده :

روايات قضاوت‌های اميرالمؤمنين علی(ع) در بسياری از کتب شيعه و سنی آمده است. از کتب فقه استدلالی که بگذريم، ديگر مؤلفان، به بحث و نقادی اين اخبار نپرداخته و فقط آن‌ها را جمع‌آوری و نقل کرده‌اند. بررسی اين روايات همانند ديگر اخبار و احاديث، متوقف بر شناخت منابع و سپس بررسی اسناد و متن آن‌هاست. اين مقاله به دنبال اين پرسش است که چه منابع و آثاری از قديم تا کنون، اين اخبار را نقل کرده‌اند. ويژگی‌ اين منابع چيست و اعتبار آن‌ها چه اندازه است؟ نگارنده با دسته‌بندی و بيان گونه‌های اين آثار، به اين نتيجه رسيده است که ضعيف‌ترين اين اخبار از نظر علمی، آنهايی است که در کتب مناقب نقل شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :علی بن ابی‌طالب(ع) قضاوت، منابع، روايات.