بررسی مبانی رجالی علامه حلی در خلاصة الاقوال

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی انجم شعاع

سال / شماره پیاپی / صفحه 110-133

چکیده :

کلیدواژه‌های مقاله :علامه حلی، تعارضات رجالی، فساد مذهب، اصالة االعداله، اعتماد به راوی