بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه قم، دانشكده علوم انسانی
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۱۹)
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء دوم قرآن كریم

مسلمی، محمدحسین

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم، دانشكده علوم انسانی
به راهنمائی : نكونام، جعفر
۱۳۷۹
۲۴۳ صفحه
كلید واژه : روایت / جعفر بن محمد / قرآن

چكیده : پایان‌نامه حاضر در ۴ فصل به بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) ذیل جزء ۲ قرآن كریم می‌پردازد، در فصل اول كلیاتی درباره تعریف موضوع، تعریف مصطلحات (سندی، رجالی، دلالی) آمده است ، فصل دوم به روایات تفسیری مروری از امام صادق (ع) اختصاص دارد، كه این روایات از كتب روایی شیعه یعنی البرهان، الصافی، العیاشی، القمی، و نورالثقلین جمع‌آوری، سندیابی، استخراج و استدراك ماخذ شده و نیز لغات مشكل ترجمه و آدرس آیات موجود در متن حدیث یاد شده، در فصل سوم شرح حال رجال و در فصل چهارم تحلیل متن احادیث از نظر سند و محتوا آمده است .

کلیدواژگان :