جایگاه احادیث پیامبر (ص) و ائمه(ع) در تفسیر قرآن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
سال دفاع : 1382

چکیده :

(۲۲)
جایگاه احادیث پیامبر (ص) و ائمه(ع) در تفسیر قرآن

مظلومى، على اكبر

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
استاد راهنما: رضایى اصفهانى، محمد على
۱۳۸۲
تعداد صفحات : ۱۸۷
کلید واژه: تفسیر روایى، تفسیر استقلالى

چکیده: یكى از راههاى اصیل و متقن براى فهم آیات الهى، مراجعه به اهل بیت(علیهم السلام) در عصر خودشان و به سنت آنان بعد از فوت و شهادت ایشان مى باشد. آنچه موضوع این پایان نامه است، بررسى حجیت سنت معصومان(علیهم السلام) در تفسیر است كه از راه اثبات عصمت براى آنان به بحث پرداخته مى شود. در قسمت دیگر پایان نامه، نظریه تفسیر استقلالى قرآن و عدم حجیت روایات كه اخیراً در محافل و مجامع علمى كشور تركیه مطرح شده، نقد و بررسى مى گردد.این رساله، در سه بخش ترتیب یافته است:در بخش اول، كلیات پژوهش مطرح مى شود.در بخش دوم، حجیت سنت معصومان(علیهم السلام)در تفسیر، روش تفسیر معصومان(علیهم السلام)، كاربرد اخبار در تفسیر آیات، و حجیت سنت صحابه بررسى مى گردد.و در بخش سوم، مفهوم شناسى تفسیر استقلالى قرآن، نظریه تفسیر استقلالى قرآن و عدم حجیت روایات، نظریه استقلال روایات و عدم حجیت قرآن، و نظریه استقلال قرآن و حجیت روایات مورد تحلیل و بررسى قرار مى گیرد.

کلیدواژگان :