جایگاه امام علی (ع) در تفسیر قرآن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۳۱)
جایگاه امام علی (ع) در تفسیر قرآن

فاضلى، مهسا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس
استاد راهنما: مهدوى راد، محمدعلى
۱۳۷۵

در این پایان‌نامه آراء و نظریات تفسیرى امام ‏على ‏بن ابى‏طالب (ع) در آثار روائى و تفسیرى شیعه و اهل سنت بررسى و تجزیه و تحلیل شده‏اند و شامل پنج ‏فصل است: فصل اول، نگاهى به دانش امام على (ع) در زمینۀتفسیر و دانش‌هاى قرآن. فصل دوم، جایگاه آن ‏حضرت در تفسیر قرآن و روش تفسیرى و مصادر تفسیرى ایشان و مصاحبت آن حضرت با رسول ‏خدا (ص) و تاثیر این امر بر دانش قرآنى امام (ع). فصل‏سوم، جایگاه امام (ع) در علوم قرآنى. فصل چهارم، اوصاف قرآن در کلام آن حضرت (ع). فصل پنجم،روایات تفسیرى آن بزرگوار از سورۀحمد تا پایان سورۀ‏آل عمران.

کلیدواژگان :