تاريخ : دوشنبه 1394/12/3
کد خبر: 49449

صحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی منتشر شد

صحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی (نسخه برگردان دستنویس شماره 434 کتابخانه میرزا محمد کاظمینی یزد)» با گزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «صحیفه سجادیه» با ترجمه‌ای کهن به فارسی (نسخه برگردان دستنویس شماره ۴۳۴ کتابخانۀ میرزا محمد کاظمینی یزد)» با گزارش نسخه شناختی و زبان شناختی مسعود قاسمی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
اثر حاضر ترجمه‌ای است کهن از کتاب بسیار معروف صحیفۀ سجادیه مشتمل بر دعاها و مناجات‌های حضرت امام سجاد (ع)، چهارمین پیشوای مذهبی شیعیان.
مترجم و زمان ترجمه این اثر معلوم نیست ولی نام کاتب دستنویس عبدالرحیم خلوتی و زمان کتابت سال ۷۹۱ هجری قمری است. کاتب یکی از عرفا و خوشنویسان منطقه آذربایجان بوده است. این ترجمه از قدیم‌ترین ترجمه‌های شناخته شده صحیفه سجادیه به زبان فارسی است.
زمان ترجمه به احتمال حدود قرن هفتم هجری بوده است. از آنجایی که این ترجمه به یکی از گویش‌های مازندرانی است، می‌توان گفت که مترجم یکی از شیعیان آن منطقه بوده است. این ترجمه به لحاظ آنکه دارای تعدادی از لغات گویشی مازندرانی است و ما را با زبان مازندرانی کهن آشنا می‌کند از نظر زبانی ارزش ویژه‌ای دارد و از متون نادر کهن از آن منطقه است.
از آنجایی که کاتب این اثر اهل تبریز بوده و ظاهرا با زبان مازندرانی این ترجمه آشنایی نداشته متأسفانه اکثر کلمات گویشی مترجم را نادرست کتابت کرده و بعضا تغییر داده است.
در مقدمه مصحح بر این ترجمه به تفصیل از مشخصات نسخه و کاتب، مهرهایی که بر این دستنویس نقشه بسته، ویژگی‌های رسم‌الخطی و ویژگی‌های زبانی ترجمه فارسی (دستوری و لغوی) و خطاهای کاتب بحث شده است و در پایان کتاب فهرست لغات و ترکیبات این ترجمه و فهرست منابعی که مصحح از آنها استفاده کرده، آمده است.
کتاب «صحیفه سجادیه با ترجمه‌ای کهن به فارسی (نسخه برگردان دستنویس شمارۀ ۴۳۴ کتابخانه میرزا محمد کاظمینی یزد (کتابت ۷۹۱ ه))» با گزارش نسخه‌شناختی و زبان‌شناختی مسعود قاسمی توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب در ۳۳۱ صفحه، شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت (جلد شومیز: ۷۰۰ هزار ریال – جلد سخت ۸۰۰ هزار ریال) منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :