مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سیاست نامه امام علی(ع)
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 675
قطع : وزیری
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

سیاست نامه امام علی(ع)

پژوهشی در سیره سیاسی و حکومت داری امام علی(ع) است.

پژوهشی در سیره سیاسی و حکومت داری امام علی(ع) است. این کتاب، ترجمه جلد چهارم موسوعة الامام علی بن ابی طالب فی الکتاب و السنة و التاریخ است و در آن، مؤلف کوشیده است با بهره گرفتن از آثار حدیثی و تاریخی و سیره نگاری های نهج البلاغه و شرح های آن و کتاب های انساب، آنچه مربوط به روش امام علی در موضع گیری و رفتار های سیاسی بوده، گردآوری و در پاره ای موارد تحلیل، و عرضه کند. متن عربی در یک صفحه و ترجمه آن در صفحه رو به رو آورده شده است.
نویسنده، در طرح بحث سیاست، ابتدا سیاست را از دیدگاه دو مکتب و مدرسه علوی و اموی بر رسیده و ویژگی های سیاست های علوی را بازگو کرده است. وی، در مبانی سیاست، در عرصه های اداری، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، قضاوت، امنیت، جنگ و بین الملل سخن گفته و ویژگی های هر عرصه ای را از دیدگاه امام علی(ع) کاویده است که در نوع خود، مباحث تامل برانگیز و با توجه به نیازهای جامعه، نو و کارساز و کاربردی است.
نویسنده، آن گاه به دفاع از سیاستمداری امام پرداخته و تنهایی امام و دلایل آن را (خواص، تضاد خواست ها، عدالت، اجتناب از ابزار نامشروع در حکومت، عوامل جنبی، فقدان یاران برجسته) بررسی کرده و سپس مباحث اصلی خود را در ده فصل سامان داده است
پیشنهاد بیعت با امام برای خلافت و خودداری امام از آن، عدالت طلبی و بر کنار کردن کارگزاران عثمان، اعاده ثروت های عمومی به بیت المال، صداقت در سیاست، حق مداری و قانون گرایی، برنامه ریزی، انتخاب کارگزاران شایسته، سازش ناپذیری، به کار نگرفتن کارگزاران خائن، تشویق و تنبیه، قاطعیت، پیوند با مردم و راستی و نرمی، از جمله مباحث فصل های یک تا سوم کتاب است که نویسنده با انتخاب عنوان هایی، از سخنان و سیره امام برای آنها نمونه هایی را ذکر کرده است.
فصل چهارم در سیاست های فرهنگی است که در آن از توسعه آموزش، حفظ سنت های پسندیده، مبارزه با سنت های ناپسند، انتقاد، خودداری از مراسم استقبال و حق مداری سخن گفته شده است.
در فصل پنجم سیاست های اقتصادی، تشویق به کار، آبادانی، توسعه، بازرسی، اخذ درست مالیات، تقسیم برابر ثروت عمومی، حمایت از طبقه های ضعیف اجتماعی و برابری همگان، تشریح شده است.
فصل دیگر، در سیاست های اجتماعی است که از عدالت، حقوق، آزادی و رضایت عمومی، کمک به ستمدیدگان، بازرسی و پکپارچگی مردم بحث شده است.
سیاست قضایی امام، گزینش نخبگان برای قضا، تأمین مالی و امنیت شغلی قاضیان، عزل قاضیان متخلف، وحدت رویه قضایی، سیاست و امنیت، کسب اطلاعات، پرهیز از دشمن، موقعیت شناسی، کیفر نکردن بر پایه اتهام و گمان، پرهیز از شکنجه، دوری از دشنام، نرمی، تبعید و زندانی کردن توطئه گران از جمله مباحثی است که در فصل نهم مطرح شده است.
فصل سیاست های جنگی و حکومتی که پایان مطالب کتاب است، در باره آموزش نظامی، آرایش لشکریان، بهره گرفتن از فرصت ها، اهتمام به معنویت سپاهیان و اخلاق جنگ و اسباب ماندگاری و زوال دولت ها، اطلاعاتی مندرج و تشریح شده است.

ترجمه ها:

سیاست نامه امام علی(ع) ، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دارالحدیث، چاپ دوم (ویرایش دوم)، ۱۳۹۰ ش، وزیری، ۴۶۰ ص، فارسی؛

Imam ali and political leadership، ترجمه سیاست نامه امام علی(ع)، محمّد محمّدی ری شهری، ترجمه: احمد رضوانی، قم: دارالحدیث، چاپ اوّل، ۲۰۱۰ م، وزیری، ۶۱۱ ص، انگلیسی.