مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : حکمت نامه بسیج
پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری
همكار علمی : احمد غلامعلی
ويراستار : سید محمد دلال موسوی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : ششم
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 316
قطع : رقعی
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

حکمت نامه بسیج

تبیین جایگاه، ویژگی ها و مسئولیت های بسیج و بسیجیان با استناد به آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، به صورت موضوعی.

این کتاب، تلاشی است برای تبیین جایگاه، ویژگی ها و مسئولیت های بسیج و بسیجیان با استناد به آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، که به صورت موضوعی تدوین شده است. کتاب دارای پنج فصل می باشد: جایگاه بسیجی، بایسته های بسیج،  مسئولیت های بسیجی، راز موفقیت بسیجی و بسیجیان نمونه.

ترجمه ها:

جواهر الحکمة للتعبئة فی الکتاب والسنّة، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ سوم، ۱۳۹۴ ش، رقعی، ۱۷۲ ص، عربی؛

حکمت نامه بسیج، محمّد محمّدی ری شهری، قم: دار الحدیث، چاپ دوم، ۱۳۸۳ ش، پالتویی، ۲۰۰ ص، فارسی.

پيشگفتار

حكمتنامه بسيج ، نخستين مجموعه از سلسله نوشتارهايى است كه با بهره گيرى از رهنمودهاى حكيمانه قرآن كريم و سخنان نورانى اهل بيت عليهم السلام ، به خواست خداوند متعال ، به صورت موضوعى براى اقشار مختلف جامعه سامان خواهد يافت .

در آغاز براى پى بردن به اهمّيت اين اقدام ، اشاره به دو نكته ضرورى است :

يك . انسان براى رسيدن به فلسفه آفرينش خود و بهره بردارى بهتر از سرمايه زندگى در جهت صعود به قلّه تكامل مادّى و معنوى ، نياز به برنامه دارد و اين برنامه در دورانهاى مختلف زندگى و براى اقشار مختلف جامعه ، متفاوت است .

دو . اسلام ، پيام آور تكامل براى انسان در همه دورانهاست و براى آن كه همه اقشار جامعه با برنامه متناسب زندگى خود آشنا شوند ، رهنمودهاى حكيمانه اى ارائه كرده است كه در هر مقطع از تاريخ ، جمع آورى و موضوع بندى اين رهنمودها متناسب با نيازهاى زمان براى گسترش فرهنگ اسلام ناب ، ضرورى و اجتناب ناپذير است .

با اين نگاه ، نگارنده با وجود همه مسئوليتهاى اجرايى و فرهنگى اى كه بر دوش دارد ، مصمّم شد كه در كنار ساير كارها با اعتماد به يارى خداوند متعال ، اين اقدام مهم و ضرورى را نيز تحت عنوان «حكمتنامه» براى اقشار مختلف جامعه دنبال كند و در اين حركت پُر بركت و نورانى ، نخستين مجموعه اى كه سامان يافت ، در جهت گسترش فرهنگ قشرى پيشتاز در جامعه اسلامى گرديد كه امام خمينى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ افتخار مى كرد كه در دنيا يكى از آنهاست و از خداوند متعال مى خواست كه او را در قيامت ، در صف آنان محشور فرمايد . من اين سرآغاز را به فال نيك مى گيرم و اميدوارم كه خداوند متعال ، توفيق تهيه ساير مجموعه هاى موضوعى را نيز عنايت فرمايد .

بر خود لازم مى دانم از فاضل عزيز و بزرگوار حجة الاسلام جناب آقاى حاج احمد غلامعلى كه در ساماندهى نهايى اين مجموعه مرا يارى داد و نيز از دانشمند گرانمايه حجة الاسلام والمسلمين آقاى عبدالهادى مسعودى كه ترجمه شمارى[۱]از احاديث اين مجموعه را پذيرفت ، صميمانه سپاسگزارى نمايم و براى همه خدمتگزاران در «مركز تحقيقات دارالحديث» كه به گونه اى در آماده سازى اين كتاب سهيم اند ، از خداوند منّان ، توفيق خدمت بيشتر به فرهنگ اهل بيت و خير دنيا و آخرت را مسئلت مى نمايم .

ربّنا تقبّل منا إنّك أنت السميع العليم!  محمّدى رى شهرى،  ۱۴ شهريور ۱۳۸۱،‌ ۲۷ جمادى الثانيه ۱۴۲۳

فهرست کتاب

پيش گفتار
درآمد
فصل اوّل : جايگاه بسيجى
۱ / ۱ پيشگويى قرآن
۱ / ۲ پيشوايان بسيج
۱ / ۳ دوستان خدا
۱ / ۴ اصلى ترين ياوران امّت
۱ / ۵ زمينه سازان حكومت جهانى اسلام
۱ / ۶ بسيجيان گمنام
فصل دوم : بايسته هاى بسيج
۲ / ۱ آگاهى هاى دينى
۲ / ۱ ـ ۱ راز تداوم ديندارى
۲ / ۱ ـ ۲ آشنايى با قرآن
۲ / ۱ ـ ۳ آشنايى با حديث
۲ / ۱ ـ ۴ دين شناسى
۲ / ۱ ـ ۵ همه سونگرى به دين
۲ / ۱ ـ ۶ هشيارى دينى
۲ / ۱ ـ ۷ انديشه در مسايل دينى
۲ / ۱ ـ ۸ شبهه شناسى
۲ / ۱ ـ ۹ شناخت اساس دين
الف . محبت خدا
ب . محبت أهل بيت
۲ / ۲ آگاهى هاى سياسى
۲ / ۲ ـ ۱ ايمان و زيركى
۲ / ۲ ـ ۲ زمان آگاهى
۲ / ۲ ـ ۳ هشيارى سياسى
۲ / ۲ ـ ۴ اجتناب از دشمنى
۲ / ۲ ـ ۵ دشمن شناسى
الف . انگيزه دشمنى
ب . اقسام دشمنان
ج . خطرناك ترين دشمنان
د . ناتوان ترين دشمن
۲ / ۲ ـ ۶ تلاش براى دوست كردن دشمنان
۲ / ۲ ـ ۷ هشيارى در برابر دشمن
۲ / ۲ ـ ۸ كمك نخواستن از دشمن
۲ / ۲ ـ ۹ كوچك نشمردن دشمن
۲ / ۲ ـ ۱۰ سياست حق وسياست باطل
۲ / ۲ ـ ۱۱ سياست رفتار با دوستان
۲ / ۲ ـ ۱۲ سياست رفتار با دشمنان
۲ / ۲ ـ ۱۳ سياست رفتار با همگان
۲ / ۳ اخلاق شايسته
۲ / ۳ ـ ۱ اخلاص
۲ / ۳ ـ ۲ توكل
۲ / ۳ ـ ۳ ايثار
۲ / ۳ ـ ۴ زهد
۲ / ۳ ـ ۵ همت بلند
۲ / ۳ ـ ۶ مروت
۲ / ۳ ـ ۷ شجاعت
۲ / ۳ ـ ۸ قوت
۲ / ۳ ـ ۹ قاطعيت
۲ / ۳ ـ ۱۰ استقامت
۲ / ۳ ـ ۱۱ تحمل سختى
۲ / ۳ ـ ۱۲ آرامش
۲ / ۳ ـ ۱۳ ميانه روى
۲ / ۳ ـ ۱۴ امانتدارى
۲ / ۳ ـ ۱۵ تولاّ وتبرّا
۲ / ۳ ـ ۱۶ راستگويى
۲ / ۳ ـ ۱۷ حقگويى
۲ / ۳ ـ ۱۸ رازدارى
۲ / ۳ ـ ۱۹ انصاف
۲ / ۳ ـ ۲۰ اظهار دوستى
۲ / ۳ ـ ۲۱ حُسن خلق
۲ / ۳ ـ ۲۲ فروتنى
۲ / ۳ ـ ۲۳ سرفرازى
۲ / ۳ ـ ۲۴ بيم نداشتن از غير خدا
۲ / ۳ ـ ۲۵ بيم نداشتن از ملامت مردم
۲ / ۳ ـ ۲۶ هراس نداشتن از كمى همراهان
۲ / ۳ ـ ۲۷ احساس تقصير
۲ / ۴ دورى از اخلاق نكوهيده
۲ / ۴ ـ ۱ بداخلاقى
۲ / ۴ ـ ۲ عصبانيت
۲ / ۴ ـ ۳ آزمندى
۲ / ۴ ـ ۴ تعصب
۲ / ۴ ـ ۵ تنبلى
۲ / ۴ ـ ۶ خود بزرگ بينى
۲ / ۴ ـ ۷ خودپسندى
۲ / ۴ ـ ۸ خودنمايى
۲ / ۴ ـ ۹ ناهماهنگى رفتار وگفتار
۲ / ۴ ـ ۱۰ افراطيگرى
۲ / ۴ ـ ۱۱ سازشكارى
۲ / ۴ ـ ۱۲ مزاحمت
۲ / ۴ ـ ۱۳ تحقير
۲ / ۴ ـ ۱۴ سرزنش
۲ / ۴ ـ ۱۵ عيبجويى
۲ / ۴ ـ ۱۶ سرْبار ديگران بودن
فصل سوم : مسئوليتهاى بسيجى
۳ / ۱ مسئوليتهاى فردى
۳ / ۱ ـ ۱ انجام دادن واجبات
۳ / ۱ ـ ۲ ترك محرّمات
۳ / ۱ ـ ۳ مواظبت بر نماز
۳ / ۱ ـ ۴ احتياط در امور شبهه ناك
۳ / ۱ ـ ۵ تقوا و نيكوكارى
۳ / ۱ ـ ۶ مبارزه با نفس
۳ / ۱ ـ ۷ محاسبه نفس
۳ / ۱ ـ ۸ ياد خدا
۳ / ۱ ـ ۹ نيايش
۳ / ۱ ـ ۱۰ خشوع
۳ / ۱ ـ ۱۱ شب زنده دارى
۳ / ۱ ـ ۱۲ عشق به خدا
۳ / ۱ ـ ۱۳ انضباط
۳ / ۱ ـ ۱۴ كم خرجى
۳ / ۱ ـ ۱۵ پاكيزگى
۳ / ۲ مسئوليتهاى اجتماعى
۳ / ۲ ـ ۱ پيشگامى در عمل
۳ / ۲ ـ ۲ اهتمام به امور مسلمانان
۳ / ۲ ـ ۳ حسن معاشرت
۳ / ۲ ـ ۴ خيرخواهى براى همه
۳ / ۲ ـ ۵ نيكى به همه مردم
۳ / ۲ ـ ۶ وساطت در نيكى
۳ / ۲ ـ ۷ يارى ستمديده
۳ / ۲ ـ ۸ كمك به آسيب ديدگان
۳ / ۲ ـ ۹ چشم پوشى
۳ / ۳ مسئوليتهاى فرهنگى
۳ / ۳ ـ ۱ دعوت به ارزشها
۳ / ۳ ـ ۲ دعوت به وحدت كلمه
۳ / ۳ ـ ۳ جذب جوانها
۳ / ۳ ـ ۴ پاسدارى از دين
۳ / ۳ ـ ۵ خطر ترك مسئوليت
۳ / ۳ ـ ۶ مراتب انجام مسئوليت
۳ / ۴ مسئوليتهاى نظامى
الف . فرماندهى وفرمانبرى نظامى
۳ / ۴ ـ ۱ حقوق متقابل فرمانده و بسيجى
۳ / ۴ ـ ۲ اهتمام فرمانده به آموزش نظامى
۳ / ۴ ـ ۳ توجه فرمانده به نيروها
۳ / ۴ ـ ۴ اطاعت از فرمانده
۳ / ۴ ـ ۵ مرز فرمانبرى نظامى
ب . رزم آورى
۳ / ۴ ـ ۶ اهميت آموزش نظامى
۳ / ۴ ـ ۷ آمادگى رزمنده
۳ / ۴ ـ ۸ ارزش رزمندگان
۳ / ۴ ـ ۹ عشق به شهادت
۳ / ۴ ـ ۱۰ درخواست شهادت
۳ / ۴ ـ ۱۱ ارزش شهادت
فصل چهارم : راز موفقيت بسيجى
۴ / ۱ كسب شايستگى هاى لازم
۴ / ۲ رعايت ظرفيت مخاطب
۴ / ۳ رعايت ادب رسالت
۴ / ۴ مدارا
۴ / ۵ اجتناب از سختگيرى
۴ / ۶ اجتناب از خشونت بدون ضرورت
۴ / ۷ تحمل سختيهاى رسالت
فصل پنجم : بسيجيان نمونه
۵ / ۱ شرطة الخميس (سپاه ويژه)
۵ / ۲ ياران سيد الشهداء
۵ / ۳ بسيجيان نمونه از ديدگاه امام على
فهرست منابع


[۱]گفتنى است كه ترجمه اكثر مطالب حكمتنامه برگرفته از ترجمه ميزان الحكمة و برخى تأليفات ديگر نگارنده پس از اصلاح است .