نقش استغفار در زندگى مادّى و معنوى

پرسش :

نقش استغفار در زندگى مادّى و معنوى چیست؟پاسخ :

از منظر قرآن و احاديث اسلامى ، استغفار ، افزون بر پاكسازى گناهان ، شيطان را از انسان دور مى كند ، دل را جلا مى دهد ، نور علم را در دل جلوه گر مى سازد ، غم و اندوه را از دل مى برد ، به روزى وسعت مى بخشد و در يك جمله ، از انواع آفات مادّى و معنوى پيشگيرى مى نمايد و انواع بركات دنيوى و اُخروى را براى انسان به ارمغان مى آورد .[۱]از اين رو ، تكرار اين ذكر با حضور قلب در هر فرصتى كه پيش آيد ، خصوصا لحظات حسّاس و پُربركت (مانند : سحرها ، قنوت نماز وتر ، ثلث آخر شب ، پنجشنبه و جمعه ، پيش از غروب در صحراى عرفات ، روز عيد قربان ، ماه هاى رجب ، شعبان و رمضان) توصيه شده است .[۲]

ذكر استغفار ، همچنين قبل از خواب ، پس از بيدار شدن ، در آغاز خطبه نماز جمعه ، در كنار مُلتَزَم ، هنگام بالا رفتن از كوه صفا ، و هنگام برخاستن از جا ، هنگام تعريف كردن ديگرى از انسان ، هنگام احساس حسد در خود ، هنگام ديدار و خداحافظى با برادران دينى ، و هنگام حركت براى سفر ، مورد تأكيد قرار گرفته است .[۳]

نيز هنگام وضو گرفتن ، هنگام حركت به قصد نماز جماعت ، هنگام وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن ، در آغاز نماز ، در اَثناى نماز ، در سجده ، بين دو سجده ، در قنوت ، در تعقيب نمازهاى واجب ، به دنبال تسبيح ، در حج و عمره ، در نماز استسقا ، هنگام زيارت قبر پيامبر صلى الله عليه و آله ، هنگام طواف خانه خدا ، هنگام حركت از عرفات به مَشعَر و از مَشعر به مِنا ، تكرار ذكر استغفار ، توصيه شده است .[۴]تأمّل در استغفارهاى رسيده از پيامبر خدا و اهل بيت آن بزرگوار ـ كه در فصل هشتم آمده است ـ به روشنى ، نشان دهنده اهتمام فراوان آنان به اين ذكر سازنده و پُربركت است .[۵]


[۱]ر . ك : ص ۵۹ (بركت هاى آمرزش خواهى) .

[۲]ر . ك : ص ۱۰۱ (اوقات مناسب براى آمرزش خواهى) .

[۳]ر . ك : ص ۱۳۳ (مواقع مناسب براى آمرزش خواهى) .

[۴]ر . ك : ص ۱۵۳ (عبادت هايى كه سزاوار است در آنها طلب آمرزش كرد) .

[۵]ر . ك : ص ۲۴۱ (آمرزش خواهى هاى رسيده از پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام ) .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت