تاريخ : دوشنبه 1395/1/16
کد خبر: 50102

گزیده « شهاب الأخبار » به بازار کتاب رسید

کتاب گزیده « شهاب الأخبار »، تألیف قاضی قُضاعی، به تدوین معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث روانه بازار کتاب شد.

گزیده حاضر، بر اساس احادیث کتاب « ترک الإطناب فی شرح الشهاب » تدوین یافته است. « ترک الإطناب » قدیم ترین نسخه چاپی موجود از« شهاب الأخبار » است که پدیدآورنده آن، نزدیک به زمان مؤلّف « شهاب الأخبار » بوده است. از مجموع ۹۴۱ حدیث موجود در این کتاب، ۲۸۰ حدیث با معیار مورد اشاره در «درآمد» انتخاب شده و بر اساس الفبای آغاز احادیث، در ده باب تنظیم یافته است.

درباره « شهاب الأخبار » :

کتاب « شهاب الأخبار »، کتابی است فراهم آمده از هزار و دویست سخن حکمت آمیز و حکمت آموز از پیامبر خدا(ص) در نصایح و سفارش های اخلاقی، و خاتمه ای مشتمل بر دعاهایی از ایشان. گفتنی است قُضاعی پس از شهاب الأخبار به تألیف « مسندالشهاب » پرداخته و در آن، احادیث کتاب شهاب را به همراه اسناد آن آورده است.

برخی از ویژگی های گزیده حاضر:

۱. هر گزیده شامل مقدّمه، متن و نمایه است.

۲.منابع احادیث، حتّی الامکان، شناسایی شده و درپانوشت هر صفحه آورده شده اند.

۳.سعی شده است در گزیده ها، ترتیب مطالب رعایت شود.

گزیده « شهاب الأخبار »، به شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۵۰۰۰ تومان ، تألیف قاضی قُضاعی ، توسط سازمان چاپ ونشر مؤسسه دارالحدیث، به چاپ رسیده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :