16 آذر

۱۶آذر
روز دانشجو
شرح مناسبت:
از مهم‏ترين حركت‏هاي سياسي، اعتراض دانشجويان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به ورود معاون رييس جمهور آمريكا به ایران بود و نقطه اوج آن را می ‏توان در اشغال لانه جاسوسي آمريكا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ مشاهده كرد. جنبش دانشجويي را مي‏ توان در سه مرحله چنين تبيين كرد: در مرحله اول، جنبش دانشجويي با جريان روشنفكري پيوند خورده و از اين منبع برخاسته و به آن وابسته است. هرچند، حركت دانشجويي در عين حال، به دليل اقتضائات جواني، داراي روحي پاك و به دور از خدعه ‏ها و فريب ‏هاي سياسي‏كاران بود. در مرحله دوم و با اوج‏گيري انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۶ و ۵۷، جنبش روشنفكري و دانشجويي كه خود را پيشتاز جنبش سياسي مي ‏پنداشت، ناگهان خود را عقب مانده يافت. حركت عظيم مردم در اعتراض عليه رژيم، خرده احزاب و گروه‏ هاي سياسي و نيز جريان روشنفكري و جنبش دانشجويي را به تعجب واداشت و آنان را به اعلان موضع فراخواند. در اين شرايط و احوال، جريان روشنفكري، عمدتاً كلاف سردرگمي بود كه چندان به عمق، گستره و ماندگاري قيام باور نداشت و به گونه ‏هاي مختلف سعي مي‏ كرد كه آن را حركتي كور تعبير كند. در مرحله سوم، اهميت و حرمت حركت سياسي دانشجويي در آن بود كه خود را از بند روشنفكري گسست و از همراهي با مردم، احساس شرم و آزرم نكرد و پا به ‏پاي مردم پيش آمد و براي خود افتخاري عظيم در تاريخ سياسي ايران كسب كرد.
منبع : برنامه روزشمار تاريخ ازمركز پژوهشهاي صدا و سيما
آیات و روایات متناسب :
روز دانشجو
پيامبرصلي الله عليه وآله :
مَن خَرَجَ في طَلَبِ الِعلمِ كانَ في سَبيلِ اللَّهِ حتّي يَرجِعَ
آن‏كه در جست و جوي دانش بيرون رود ، در راه خدا است ، تا آن‏گاه كه بازگردد
المحجّة البيضاء ، ج ۱ ، ص ۱۹ .
پيامبرصلي الله عليه وآله :
طالِبُ العِلمِ لايَموتُ أويُمَتَّعَ جِدَّهُ بِقَدرِ كَدِّهِ
جوينده دانش نمي‏ميرد تا آن‏گاه ، كه به اندازه زحمتش ، از خوش‏بختي بهره برد
عوالي اللآلي ، ج۱ ، ص ۲۹۲ .
امام علي‏عليه السلام :
تَعَلَّمِ العِلمَ وَ اعمَل بِهِ وَانشُرهُ في أهِلهِ
دانش بياموز و آن را به كار بند و در ميان اهلش بپراكن
أعلام الدّين ، ص ۲۵۴ .
امام علي‏عليه السلام :
اِعلَمُوا أنَّ كَمالَ الدّينِ طَلَبُ الِعلمِ و العَمَلُ بِهِ
بدانيد كه كمال دين در طلب دانش و به كار بستن آن است
الكافي ، ج ۱ ، ص ۳۰ .
امام علي‏عليه السلام :
مَجلِسُ العِلمِ رَوضَةُ الجَنَّةِ
مجلس دانش ، باغ بهشت است
الدرّة الباهره ، ح ۳۵ .