برجسته ترين ويژگي هاى ياوران راستين اسلام (بسیجیان)

پرسش :

برجسته ترين ويژگي هاى ياوران راستين اسلام و به عبارت دیگر بسیجیان چیست؟پاسخ :

به شرحِ اجمالى برجسته ترين ويژگيهاى ياوران راستين اسلام يا به تعبير امام خمینی قدس سره ، بسيجيان ، از نگاه قرآن مى پردازيم :

يك. محبّت خدا

نخستين ويژگى مدافعان راستين ارزشهاى دينى ، محبّت خداست.

قرآن ، درباره اين ويژگى مى فرمايد :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ .  [خداوند] ، آنان را دوست دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند .

امام خمينى قدس سره درباره اين ويژگى مى فرمايد :

بسيج ، شجره طيّبه و درخت تناور و پُر ثمرى است كه شكوفه هاى آن ، بوى بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مى دهد . بسيج ، مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى است كه پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن ، اذان شهادت و رشادت سر داده اند .[۱]

و از آنجا كه عشق و محبّت ، فرعِ معرفت و آگاهى است ، آگاهيهاى دينى ، مقدمه رسيدن بسيجى به برجسته ترين ويژگيهاى مدافعان راستين ارزشهاى دينى است و از اين رو ، برنامه ريزى براى تقويت آگاهيهاى دينى بسيج ، از اهمّيت فوق العاده اى برخوردار است .

امام قدس سره براى تقويت آگاهيهاى دينى بسيج ، ضمن توصيه به تشكّل هاى بسيج دانشجويى و طلاّب ، حوزه و دانشگاه را مسئول تقويت مبانى اعتقادى و آگاهيهاى دينى بسيجيان مى داند:

امروز ، يكى از ضرورى ترين تشكّلها ، بسيج دانشجو و طلبه است. طلاّب علوم دينى و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند. فرزندان بسيجى ام در اين مراكز ، پاسدار اصول تغييرناپذير «نه شرقى و نه غربى» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلّى بيشتر به اتّحاد و يگانگى احتياج دارند. فرزندان انقلاب به هيچ وجه نگذارند ايادى امريكا و شوروى در آن دو محلّ حسّاس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مى پذيرد و مسائل اعتقادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است. حوزه علميه و دانشگاه ، بايد چارچوب هاى اصيل اسلام ناب محمّدى را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند.[۲]

دو . فروتنى و سرافرازى

عشق به خدا ، عشق به همه زيباييها و همه ارزشهاى اعتقادى ، اخلاقى و عملى ، و نيز دشمنى با همه زشتيها و ضد ارزشهاست . دوستى با خدا ، دوستى با همه دوستان خداوند متعال و دشمنى با همه دشمنان اوست.

تولاّ و تبرّا نخستين شاخه محبّت حقيقى نسبت به حضرت حق تعالى است. انسان نمى تواند خدا را دوست داشته باشد و دوستان خدا و ارزشهاى الهى را دوست نداشته باشد و دشمنان خدا و ضدّ ارزشها را دشمن ندارد.

بر اين اساس ، ياوران راستين اسلام از نگاه قرآن با دوستان خدا كه اهل ايمان اند ، فروتن و مهربان اند و در برابر دشمنان خدا ـ كه كفّار ناميده مى شوند ـ سرفراز وقاطع :

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَـفِرِينَ .  در برابر مؤمنان ، فروتن و در برابر كفّار ، سرافرازند.

امام خمينى قدس سره براى سرفرازى در برابر دشمنان خدا ، پيروان اسلام ناب را به آشنايى به فنون نظامى و دفاعى توصيه مى فرمايد :

ملّتى كه در خطّ اسلام ناب محمّدى صلى الله عليه و آله و مخالف با استكبار و پول پرستى و تحجّر گرايى و مقدّس نمايى است ، بايد همه افرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى لازم را بدانند ؛ چرا كه در هنگامه خطر ، ملّتى سربلند و جاويد است كه اكثريت آن ، آمادگى لازم رزمى را داشته باشد .[۳]

سه . جهاد در راه خدا

سومين ويژگى ياوران راستين اسلام كه نشانه ديگرى از ايمان و محبّت حقيقى به خداوند متعال ، و دوستى با دوستان او و دشمنى با دشمنان اوست ، جهاد در راه خداست :

يُجَـهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ .  در راه خدا جهاد مى كنند.

جهاد در راه خدا ، در واقع به معناى به كارگيرى همه توان در پيكار با همه ضد ارزشهاى اعتقادى ، اخلاقى و عملى با هدف ايجاد حكومت بزرگ اسلامى و در جهت رشد و تكامل جامعه انسانى است.

امام خمينى قدس سره ، نه تنها بسيجيان ايران ، بلكه بسيجيان جهان اسلام را به آماده شدن براى چنين جهادى توصيه مى كند :

بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى است ؛ چرا كه بسيج ، منحصر به ايران اسلامى نيست . بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد .[۴]

چهار . مقاومت در برابر تهاجم تبليغاتى

چهارمين و آخرين خصوصيات برجسته بسيجيان راستين ـ كه نشانه ديگرى از محبّت آنان به خدا و ارزشهاى دينى است ـ نهراسيدن از دشمنان و عقب نشينى نكردن در برابر تهاجم تبليغاتى آنان است :

وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .  و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند.

تهاجم تبليغاتى ، مقدّمه نبرد تسليحاتى است . كسى كه در جنگ تبليغاتى عقب نشينى مى كند ، بى ترديد نمى تواند در صحنه نبرد مسلّحانه ، مدافع اسلام و ارزشهاى دينى باشد.


[۱]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۲ .

[۲]همان: ۵۳ .

[۳]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۲ ـ ۵۳ .

[۴]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۳ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت