چهارشنبه 1393/1/13
مدت: 20 دقیقه

ابـلیـسیـان (6)استكبار از نگاه قرآن و حديث ()

006 ـ گونه های مختلف استكبار - استكبار اعتقادی

نخستین صفت از صفات رذیله كه در داستان انبیاء الهی در آغاز آفرینش به چشم می خورد و ریشه تمام بد بختی ها و صفات زشت انسانی است استكبار می باشد.پس ضرورت شناخت استكبار و اهداف شوم آن با بهره گیری از قرآن و حدیث موضوع كلی برنامه ابلیسیان انتخاب شده است و حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی ( معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث) به این مقوله می پردازند.

  • 006 ـ گونه های مختلف استكبار - استكبار اعتقادی (دانلود)