نکوهش روستانشینی

پرسش :

آیا حدیث هایی که زندگی در روستا را سرزنش کرده اند، معتبرند یا خیر؟پاسخ :

احاديثى كه سكونت در روستا را نكوهش كرده اند ، عموما از نظر سندى ، ناتمام اند . بنا بر اين ، در صورتى كه قرينه اى بر صدور آنها وجود نداشته باشد ، نمى توان آنها را به اهل بيت عليهم السلام نسبت داد .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت