آفرينش همسرِ آدم

پرسش :

حضرت حوا چگونه آفریده شد؟پاسخ :

در سه آيه از قرآن كريم، آمده است كه خداوند، همسر آدم عليه السلام را از وى پديد آورد ، با اين تفاوت كه در يك جا مى فرمايد :

«خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا .[۱]

شما را از يك نفْس آفريد و جفتش را آن قرار داد تا با آن، آرام گيرد»  .

و در آيه ديگر :

«خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .[۲]

شما را از يك نفْس آفريد . سپس جفتش را از آن قرار داد»  .

و در آيه سوم :

«خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا .[۳]

شما را از يك نفْس آفريد و جفتش را از آن آفريد»  .

شمارى از مفسّران ، با استناد به برخى احاديث مى گويند : آدم عليه السلام در بهشت، تنها بود . خداوند ، خوابى را بر او چيره كرد و حوّا را از پهلوى چپش آفريد؛[۴]امّا مفسّران ژرفكاو، بر اين باورند كه مقصود در اين آيات ، اين است كه حوّا از جنس آدم و از همان آب و گل، آفريده شده تا با او انس گيرد . چنان كه قرآن تصريح مى فرمايد :

«وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا .

همسرش را از [جنس] او قرار داد تا بدو آرام گيرد»  .

و نيز مى فرمايد :

«خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ؛[۵]

آفريد براى شما از [جنس] خودتان همسرانى تا بدانها آرام گيريد»  .

احاديث اهل بيت عليهم السلام نيز ـ همان طور كه ملاحظه شدند ـ اين نظر را تأييد مى كنند و رواياتى را كه بر نظر اوّل دلالت دارند، به شدّت رد مى نمايند .

علّامه مجلسى رحمه الله گزارش هايى را كه بيانگر خلقت حوّا از بدن آدم اند ، بر تقيّه حمل نموده[۶]و مَراغى ، اين گزارش ها را از اسرائيليات بر شمرده است .[۷]

گفتنى است كه تورات ، آفرينش حوّا را از دنده آدم عليه السلام دانسته است .[۸]


[۱]اعراف : آيه ۱۸۹ .

[۲]زمر : آيه ۶ .

[۳]نساء : آيه ۱ .

[۴]التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازى) : ذيل آيه يكم ، از سوره نساء .

[۵]روم : آيه ۲۱ .

[۶]بحار الأنوار : ج ۱۱ ص ۱۱۶ .

[۷]تفسير المراغى : ج ۴ ص ۱۷۴ .

[۸]عهد عتيق ، سِفْر پيدايش : كتاب ۲ فقره ۲۱ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت