شاخصه‌های مینی‌مالیسم در حکایتی از نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سیدمهدی مسبوق
پديدآورنده : شهرام دلشاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 55-66

چکیده :

نهج­ البلاغه دربردارنده­ ی حکایت­های زیادی است و این حکایت­ها بیشتر تاریخی می­باشند. قدر مسلم هدف امام (ع) در نهج ­البلاغه حکایت­ گویی نیست و حکایت ابزاری است برای بیان مسائلی از قبیل امور عقیدتی، سیاسی و نظامی. بنابراین ایشان در روایت به تطویل سخن نمی­ گویند و به ­دنبال شرح و تفصیل حوادث رخ داده نیستند.
با تکیه بر مؤلفه­ های نقد جدید در ادبیات داستانی، همگونی­ها و مانندگی های بسیاری بین حکایت­های نهج‌البلاغه با گونه ­ی ادبی مدرن یعنی داستانک می ­یابیم که از آن به­ عنوان کمینه­ گرایی یا مینی ­مالیسم یاد می‌شود. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر عناصر داستانک به بررسی حکایت حمله ­ی لشکریان معاویه به شهر انبار که در خطبه جهاد آمده می پردازد. برآیند پژوهش نشان می­دهد که این حکایت از بیش­تر مؤلفه­ های داستانک برخوردار است و همگونی ­های بسیاری با شاخصه ­های این نوع ادبی جدید دارد و از جهت تکنیک­های داستان‌نویسی ممتاز است و در زمره­ ی داستانک‌های مینی مالیستی جای می‌گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ حکایت؛ مینی‌مالیسم؛ داستانک