پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 9

پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 9

فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهشنامه نهج البلاغه"
دوره انتشار : فصلنامه
صاحب امتیاز : دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول : مسیب یارمحمدی واصل
سر دبیر : سیدمهدی مسبوق
هیئت تحریریه :علی باقر طاهری نیا، قدرت الله نیازی، مسیب یارمحمدی واصل
دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-160

عنوان مقاله

پدید آورنده

صفحه

۱

بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست وهفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا

محمدعلی عرب زوزنی؛ محمد رضا پهلوان نژاد

۱-۲۵

۲

اقناع مخاطب در نهج البلاغه

زهرا کرم پور؛ ولی الله حسومی؛ حسین خاکپور

۲۷-۵۳

۳

نظریه ای در باب مشروعیّت (بازخوانی نهج البلاغه از منظر مفهوم حقّ)

تورج رحمانی؛ یدالله هنری لطیف پور

۵۵-۷۴

۴

شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

لطف الله فروزنده دهکردی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد علی سرلک؛ هادی مولودیان

۷۵-۹۳

۵

تحلیل معنایی حدیث«ان امرنا صعب و مستصعب»

مهدی حسن زاده؛ سید محمد مرتضوی

۹۵-۱۱۴

۶

«سیاستِ دوستی» در گفتمان علوی

حمداله اکوانی

۱۱۵-۱۳۵

۷

جلوه هایی از ایجاز حذف در خطبه های نهج البلاغه

غلامعباس رضایی هفتادری؛ حسین الیاسی

۱۳۷-۱۵۵