مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جوامع حدیثی اهل سنت
پديدآورنده : مجید معارف
محل نشر : قم / تهران
ناشر : دارالحدیث / سمت
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1383
تعداد صفحه : 253
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جوامع حدیثی اهل سنت

نویسنده در معرفی جوامع، علاوه بر ارائه شناسنامه دقیق از هر کتاب، به شرح حال مؤلف و شرح ها و حاشیه های نگاشته شده بر کتاب و نیز سایر تألیفات وی می پردازد.

کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست آن به کلیات اختصاص دارد و سیر تدوین حدیث در میان اهل سنت از صدر اسلام را مورد بحث قرار داده و نیز به ادوار آن اشاره می کند.

نویسنده در بخش دوم و سوم با معرفی مهم ترین جوامع حدیثی اهل سنت، آنها را در دو گروه جوامع متقدم و متأخر دسته بندی کرده است. وی علاوه بر ارائه شناسنامه دقیق از هر کتاب، به شرح حال مؤلف و شرح ها و حاشیه های نگاشته شده بر کتاب و نیز سایر تألیفات وی می پردازد.

معرفی کتاب های تألیفی از صحاح سته، جوامع فراگیر حدیثی در اهل سنت، جوامع و کتب مهم احادیث فقهی، و جوامع و کتاب های مهم در زوائد الحدیث از مباحثی است که مؤلف در بررسی جوامع متأخر به معرفی آنها پرداخته است.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث، علوم قرآن و حدیث.