مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : وضع و نقد حدیث
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
محل نشر : قم / تهران
ناشر : دارالحدیث / سمت
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1388
تعداد صفحه : 318
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

وضع و نقد حدیث

این کتاب با پیوند دادن دو مبحث وضع و نقد حدیث و نیز رویکردی فراگیر به احادیث شیعه و اهل سنت، کوشیده است با بهره گیری از کتاب های ارزشمند پیشین، یک گام پیش تر بنهد و متنی قابل تدریس را فراهم آورد.

نویسنده در بخش اوّل، تاریخچه، انگیزه ها و شیوه های گونا گون جعل، و نیز رویارویی با آن را گزارش می کند و معیارهای جاودان به یادگار نهاده امامان را در بخش دوم بررسی و در پایان به دستاوردهای نقد می پردازد.

این کتاب تنها در صفحاتی معدود، به آسیب شناسی نقد پرداخته؛ اما مؤلف در سراسر کتاب، کوشیده است تا نقد معتدلانه را در میان ورطه ردّ عجولانه و دره پذیرش ساده لوحانه، سرلوحه کار قرار دهد و به ساختگی بودن سخنی، نه بر پایه آنچه مشهور است، که بر اساس اسناد در دسترس، حکم دهد.

این کتاب با پیوند دادن دو مبحث وضع و نقد حدیث و نیز رویکردی فراگیر به احادیث شیعه و اهل سنت، کوشیده است با بهره گیری از کتاب های ارزشمند پیشین، یک گام پیش تر بنهد و متنی قابل تدریس را فراهم آورد.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث، علوم قرآن و حدیث، تفسیر روایی.