مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : درسنامه فهم حدیث
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث / زائر
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1389
تعداد صفحه : 232
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

درسنامه فهم حدیث

این اثر، گامی است در یافتن این روش ها و استخراج احادیث از دل شرح ها، حاشیه ها و تعلیقه های کوچک و بزرگ عالمان دینی.

فهم حدیث مانند تفسیر قرآن، قرن ها در حوزه های دینی سابقه داشته و هر چند بر خواندن مکرّر و مستمر متون روایی تکیه دارد، هیچ گاه تهی از روش هایی برای قاعده مند کردن این تلاش نبوده است.

این اثر، گامی است در یافتن این روش ها و استخراج آنها از دل شرح ها، حاشیه ها و تعلیقه های کوچک و بزرگ عالمان دینی. این نوشته مسیر فهم حدیث را از آغازین مرحله تا واپسین گام آن را نشان می دهد؛ اما به هیچ روی، کسی را از خواندن هماره حدیث بی نیاز نمی کند و جایگزین تلاش ذهنی پژوهشگر در تعامل با متن نیست. توصیه مؤلف، آموختن روش و تطبیق همزمان آن بر متون روایی است. از این رو، کتاب به صورت درسنامه تدوین گردیده و در هر درس، پژوهش ها و تمرین هایی خواسته شده تا فهم حدیث که یک مهارت برخاسته از آگاهی و کاربرد است به تدریج میسر شود.

بخش های سه گانه این کتاب عبارت اند از: کلیات، سیر فهم حدیث و موانع فهم حدیث. حجم کتاب به گونه ای تنظیم شده تا دانشجویان و روحانیون حوزه های علمیه، فرصت فراگیری آن را در یک نیمسال تحصیلی داشته باشند.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث، علوم قرآن و حدیث، تفسیر روایی، نهج البلاغة.

پيش گفتار

فهم حديث و درك مقصود گويندگان پاك نهاد آن، در كنار درك و عمل به قرآن كريم، نياز هميشگي زندگي ديني و رهجويي به مسير سعادت بشر بوده و تلاش علمي بسياري از عالمان ديني براي نيل به معرفت حقيقي و دستيابي به پيام هاي قرآن و حديث در همين راستا به ثمر نشسته است.

فهم حديث مانند تفسير قرآن، قرنها در حوزه هاي ديني سابقه داشته و هر چند بر خواندن مكرّر و مستمر متون روايي تكيه دارد، اما هيچ گاه تهي از روش هايي براي قاعده مند كردن اين تلاش نبوده است.

كوشش به انجام رسيده در كتاب حاضر، گام كوچكي در يافتن اين روش ها و استخراج آنها از دل شرح ها، حاشيه ها و تعليقه هاي كوچك و بزرگ عالمان ديني است. اين نوشته مسير فهم حديث از آغازين مرحله تا واپسين گام آن را نشان مي دهد، اما به هيچ روي، كسي را از خواندن هماره حديث بي نياز نمي كند و جايگزين تلاش ذهني پژوهشگر در تعامل با متن نيست. توصيه اين جانب آموختن روش و تطبيق همزمان آن بر متون روايي است. از اين رو، كتاب به صورت درسنامه تدوين و در هر درس، پژوهش ها و تمرين هايي خواسته شده تا فهم حديث كه يك مهارت برخاسته از آگاهي و كاربرد است به تدريج ميّسر شود. بنيان و بنياد كتاب تفاوت فراواني با كتاب «روش فهم حديث» ندارد، اما از حجم آن كاسته و زبان و نگارش آن نيز گاه دگرگون شده تا دانشجويان عزيز و نيز روحانيون گرانقدر حوزه هاي علميه، فرصت فراگيري آن را در يك نيمسال تحصيلي داشته باشند. اميد آن كه خداي متعال، اين تلاش بس خُرد را از اين بنده و ديگر دست اندركاران، به ويژه ناقد محترم، استاد احمد غلامعلي، عضو محترم هيئت علمي دانشكده علوم حديث، به نيكوترين وجه بپذيرد و همه ما را در بهشت جاويدش و همراه اوليايش جاي دهد.

عبد الهادي مسعودي

اسفندماه ۱۳۸۸