مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : آشنایی با حدیث
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 280
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آشنایی با حدیث

این کتاب حاصل سال ها تلاش فکری و تجربه عملی استادان دانشکده علوم حدیث («دانشگاه علوم قرآن و حدیث» در حال حاضر) است.

این کتاب حاصل سال ها تلاش فکری و تجربه عملی استادان دانشکده علوم حدیث («دانشگاه علوم قرآن و حدیث» در حال حاضر) است که در دو بخش کلی تنظیم شده است:

بخش نخست کتاب به دانش های پیرامونی حدیث مانند تعریف ها، رابطه ها و تاریخ حدیث پرداخته است و خواننده را با منابع، روش فهم و یاوران حدیث، آشنا می سازد و نیز نسبت به بازمانده برخی احادیث ساختگی هشدار و شیوه مقابله با آنها را ارائه می دهد.

بخش دوم، رویکردی معرفتی به موضوعاتی دارد که شناخت بهتر آنها به ویژه از دید معصومان(ع) می تواند به تعامل با خدا، خود، دیگر انسان ها و جهان کمک کند. این بخش با «نیایش» آغاز می شود و در ادامه به «جوانان»، «علم آموزی» و «سلامت و بهداشت» می پردازد و سپس برخی مسائل مطرح در روابط انسانی را در دو مقاله «پیوستگی و همبستگی» و «دوستی» پی می گیرد. مقاله «زهد و دنیا گروی» نیز برای نیل به یک برداشت درست از مقوله زهد و تنظیم رابطه انسان و دنیا نوشته شده است. در پایان، سه عنوان «حدیث و ادب پارسی»، «احادیث داستانی» و «مثل های حدیثی»، ارتباط عمیق و پیوند ژرف و دیرین ادبیات ما ایرانیان را با سخنان اهل بیت(ع) نشان می دهند و جریان همه سویه این معرفت زلال را در همه تار و پود فرهنگ ایرانی به تصویر می کشد.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث.

مقدّمه

حدیث به عنوان روایتگر گفتار و رفتار والاترین و پاک ترین پیشوایان دینی، همواره در دل مسلمانان جای داشته و سرچشمۀ جوشان معرفت در اندیشه و باور هاي اسلامي بوده است و این مجموعه نیز در پی تعمیق این باور و استوارسازی آن بر پایۀ آگاهی و خردورزی است.

آنچه خواهید خواند، حاصل سال ها تلاش فکری و تجربۀ عملی استادان دانشکده علوم حدیث است که دسترنج معنوی خود را بی دریغ و دلسوزانه به دامان جوانان و دانش دوستان مخاطب این کتاب می ریزند، بی آن که رنج پیمودن مقدّمات طولانی را برای به دست آوردن این محصول گران بها، بر آنان تکلیف کنند.

همۀ مشتاقان به آگاهی از معارف والای حدیث و علاقه مندان به فراگیری دانش های پیرامونی آن، می توانند این کتاب را دریچه ای به مقصود خود ببینند و به فراخور نیاز و توان، از بخش های گوناگون آن، بهره جويند

بخش نخست کتاب، به دانش های پیرامونی حدیث (مانند: تعریف ها، رابطه ها و تاریخ حدیث) پرداخته، خواننده را با منابع، روش فهم و یاوران حدیث، آشنا می سازد و نسبت به بازماندۀ برخی احادیث ساختگی هشدار و شیوۀ مقابله با آنها را ارائه می دهد.

بخش دوم، رویکردی معرفتی به موضوعاتی داردکه شناخت بهتر آنها (بویژه از چشم معصومان) می تواند به تعامل با: خدا، خود، دیگر انسان ها و جهان، کمک کند. این بخش، با «نیایش» آغاز می شود و در ادامه به «جوان»، «علم آموزی» و «سلامت و بهداشت» می پردازد و سپس برخی مسائل مطرح در روابط انسانی را در دو مقالۀ «پیوستگی و همبستگی» و «دوستی» پی می گیرد. مقالۀ «زهد و دنیاگروی» نیز برای نیل به یک برداشت درست از مقولۀ زهد و تنظیم رابطۀ انسان و دنیا نوشته شده است.

در پایان، سه عنوان «حدیث و ادب پارسی»، «احادیث داستانی» و «مثل های حدیثی»، ارتباط عمیق و پیوند ژرف و دیرین ادبیات ما ایرانیان را با سخنان آن جان های پاک بشری، نشان می دهند و جریان همه سویۀ این معرفت زلال را در همۀ تار و پود فرهنگ ایرانی به تصویر می کشند.

امید که این مجموعۀ خُرد، دستگیر خوانندگان گرامی  و دانشور کتاب برای رسیدن به قلّه های کمال و رشته نگاه دارندۀ ما در گذر از صراط باشد.

سپاس گزاری از همۀ نویسندگان دانشور و فرزانۀ کتاب ـ که بی همکاری صمیمانۀ آنان این مجموعه فراهم نمی آمد ـ ، بویژه جناب حجّة الاسلام مهدی غلامعلی ـ که افزون بر تألیف یک مقاله، رنج گردآوری و پیگیری کار را به جان خرید ـ و نیز آقایان: محمّد دلّال موسوی و محمدباقر نجفی ـ که در ویرایش و آماده سازی کتاب، نقش اصلی را داشته اند ـ و ديگر عزیزان دست اندرکار، وظیفه ای اخلاقی است. خدای بزرگ منّان، همۀ آنان را در خدمت به نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت، توفیق دهد!