مهم ترین آداب روزه داری

پرسش :

مهم ترین آداب روزه داری کدام اند؟پاسخ :

یک. پرهيز از حرام هاى خدا: برترین کار در ماه رمضان، پرهیز از حرام های خداست.[۱]

دو. پرهيز از غيبت كردن: هر كس در ماه رمضان در بارۀ مسلمانى غيبت كند، بر روزه دارى اش پاداشى نخواهد يافت.[۲]

سه. دشنام ندادن: روزه، تنها نخوردن غذا و نوشيدنى نيست و همانا خداوند، روزه را حجابى در برابر كار و سخن زشت قرار داده كه روزه دار با آن، روزه را افطار مى كند.[۳]

چهار. دروغ نگفتن: دروغ، روزه را باطل مى كند.[۴]

پنج. پرهيز از ريا: هر كس رياكارانه روزه بگيرد، شرك ورزيده است.[۵]

شش. پرهيز از هر چه خدا خوش نمى دارد: روزه، تنها نخوردن و نياشاميدن نيست. روزه، پرهيز از هر چيزى است كه خداوندْ آن را خوش نمى دارد.[۶]

هفت. به مسافرت نرفتن: در رمضان جز براى حج يا عمره يا مالى كه مى ترسى از دست برود يا زراعتى كه هنگام دروى آن رسيده است، مسافرت نرو.[۷]

هشت. انجام دادن کارهایی که به ضعف مى انجامد: روزه دار، از ترس ضعف، وارد حمّام نشود و حجامت نكند.[۸]

نه. پرهیز از آنچه ممكن است به شكستن روزه بينجامد: نزدیک شدن به همسر و همچنین استنشاق (آب در بینی کردن)، ممکن است به ابطال روزه بینجامد[۹].[۱۰]


[۱]. ر.ک: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۷۸ (از امام علی(ع)).

[۲]. ر.ک: جامع الأخبار، ص ۴۱۲ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]. ر.ک: الكافي، ج ۴، ص ۸۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۴]. ر.ک: الإقبال، ج ۱ ص ۱۹۵ (از امام باقر(ع)).

[۵]. ر.ک: مسند ابن حنبل، ج ۶، ص ۸۲؛ تفسير القمّي، ج ۲، ص ۴۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۶]. ر.ک: شرح نهج البلاغة، ج ۲۰، ص ۲۹۹ (از امام علی(ع)).

[۷]. ر.ک: تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۳۲۷، ح ۱۰۱۷ (از امام صادق(ع)).

[۸]. ر.ک: جامع الأحاديث، قمّي، ص ۱۵۷ (از امام علی(ع)).

[۹]. ر.ک: تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۷۲، ح ۸۲۲؛ سنن أبي داوود، ج ۱، ص ۳۶ (از پیامبر خدا(ص)).

[۱۰]. ر.ک: ماه خدا، ص ۲۴۴ ـ ۲۶۷ و ۲۷۹ - ۲۸۷.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت