مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کتاب شناسی احادیث اعتقادی
پديدآورنده : رسول رضوی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1393
تعداد صفحه : 256
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کتاب شناسی احادیث اعتقادی

معرفی برخی کتاب های حدیثی اعتقادی نگارش یافته از قرن اوّل تا قرن پانزدهم هجری قمری.

در میان نگاشته های دانشمندان امامیه از قرن اوّل تا کنون، گونه ای از کتاب ها برای بیان و تبیین باورهای اعتقادی امامیه و نشان دادن جهان بینی اصیل اسلام، از شیوه استدلالی حدیثی استفاده کرده اند. بررسی و شناسایی این کتاب های خاص، افزون بر نشان دادن اتصال حدیث امامیه به عصر رسول اللّٰه(ص) و عصر حضور ائمه:، وجود جریان فکری ـ روشی خاصی در میان شاگردان امامان و علمای بعدی شیعه را نشان می دهد.

این اثر، ضمن معرفی برخی کتاب های حدیثی اعتقادی نگارش یافته از قرن اوّل تا قرن پانزدهم هجری قمری، کوشیده است تا اصالت و مستند بودن این کتاب ها و زمینه های پیدایش و تألیف آنها را، هر چند به اجمال، بیان کند. به همین منظور، در هر درس از درس های شانزده گانه کتاب، به معرفی دو کتاب از کتاب های شاخص جریان یادشده در هر قرن پرداخته شده و در طول درس، گزارشی اجمالی از محتوا، ساختار، مؤلف و نسخه های موجود آن کتاب، ارائه شده است. در آغاز هر درس و پیش از معرفی کتاب ها، سخنی کوتاه از اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی قرن مورد نظر به میان آمده تا زمینه های فرهنگی و علمی تألیف کتاب ها بهتر تبیین شوند. افزون بر آن، با معرفی کارهای انجام شده درباره کتاب های هر درس، گستره نفوذ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه علمی، فرهنگی نشان داده شده و امکان ارزش سنجی علمی کتاب های یاد شده مهیا گردیده است.

رشته ها و گرایش های مرتبط: کلام، علوم حدیث.