مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : آموزش صرف عربی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
محل نشر : قم / تهران
ناشر : دارالحدیث / سمت
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1390
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آموزش صرف عربی

کتاب با هدف تأکید بر نمونه های قرآنی و روایی در آموزش صرف، در دو قسمت جداگانه به بحث و بررسی تفصیلی درباره فعل و اسم و احکام آنها در علم صرف پرداخته است.

کتاب با هدف تأکید بر نمونه های قرآنی و روایی در آموزش صرف، در دو قسمت جداگانه به بحث و بررسی تفصیلی درباره فعل و اسم و احکام آنها در علم صرف پرداخته است. در هر درس پس از بیان اهداف، نمونه هایی متناسب با هر بخش عرضه شده و ذیل عنوان «توضیح»، نکات مربوط به هر نمونه، شرح و بسط یافته و سپس قواعد هر بخش مطرح شده است. این تقسیم بندی ها در بیشتر درس ها چند بار تکرار شده و در پایان، تمرین هایی که عمدتاً از قرآن و روایات می باشد، آمده است.

هدفِ اصلی کتاب آموزش صرف عربی، تعلیم قواعد صرف به دانشجویان رشته های الهیات و معارف اسلامی در چارچوب بخش بندی های نظام مند و با استشهاد به نمونه های متعدد قرآنی، روایی و تمرین های کاربردی فراوان است. در پانوشت ها، ترجمه آیات، روایات و بیشتر واژه های به کار رفته در سایر نمونه ها ذکر شده است. در ترجمه آیات، بیشتر از ترجمه محمدمهدی فولادوند، در برگردان روایات نهج البلاغة از ترجمه سید جعفر شهیدی و در بیان معانی واژه ها از فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ترجمه آذرتاش آذرنوش استفاده شده است.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث، علوم قرآن و حدیث، تفسیر روایی، نهج البلاغة، کلام.

کلیدواژه