مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : دین و مبانی ارتباطات
پديدآورنده : حجت الله بیات
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394
تعداد صفحه : 328
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

دین و مبانی ارتباطات

این اثر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اوّل به آشنایی با مباحث ارتباطات اختصاص دارد. بخش دوم دین و نظام ارتباطات توحیدی را مورد بررسی قرار داده است و عنوان بخش سوم، دین و آینده ارتباطات می باشد.

شاید به دانش ارتباطات به دید علمی نوپا، کم عرصه و کم بهره نگریسته شود؛ در حالی که موضوع آن بسیار مهم و فراگیر است. از منظر دین، مسئله ارتباطات، نه محدود به انسان است و نه صرفاً یک دانش به شمار می رود؛ ازاین رو، همواره با مباحث اعتقادی و اخلاقی در هم تنیده است.

مراد از مبانی دینی ارتباطات، اطلاعات و اندیشه ها و مباحث کلانی است که دین درباره ارتباطات حاکم بر نظام آفرینش، به ویژه ماهیت و طبیعت بشر و نحوه ارتباط او با خدا، خود، طبیعت و دیگران ارائه کرده است.

مهم ترین فلسفه نگارش این اثر را می توان پراکندگی، ترجمه و غیربومی بودن، جزءنگری و نگاه برون دینی، و به ویژه کم رنگ بودن مباحث دین در بیشتر آنها مطرح کرد.

این اثر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اوّل به آشنایی با مباحث ارتباطات اختصاص دارد. بخش دوم دین و نظام ارتباطات توحیدی را مورد بررسی قرار داده است و عنوان بخش سوم، دین و آینده ارتباطات می باشد.

رشته ها و گرایش های مرتبط: ارتباطات.