تاريخ : شنبه 1395/4/5 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 52015
فراخوان مقاله برای همایش سیمای پیامبر(ص)در هنر و رسانه

فراخوان مقاله برای همایش سیمای پیامبر(ص)در هنر و رسانه

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، همایش بین المللی «سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی» از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

بنا بر این گزارش محورهای این همایش به شرح زیر اعلام شده است:

رابطه هنر و رسانه با تبلیغ و انتشار سیمای واقعی حضرت محمد(ص)

مفاهیم صلح و عدالت پیامبر (ص) در آینه هنر و رسانه

شیوه های به کارگیری نظریات و عملکرد پیامبر گرامی اسلام (ص) در زدودن خشونت و بی عدالتی در جامعه جهانی بوسیله هنر و رسانه

نقش هنر و رسانه در نمایش سیما و سیره واقعی پیامبر(ص)

معجزات حضرت محمد (ص) و بازنمایی آن در هنر و رسانه

تاثیر رسانه های مکتوب، شنیداری و تصویری در بیان و توسعه صلح جهانی مبتنی بر آموزه های پیامبر گرامی اسلام (ص)

نمونه های بومی صلح مبتنی بر مبانی اعتقادی دین اسلام و اندیشه های پیامبر(ص)

قرآن کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیامبر (ص)

قرآن کریم و تاثیر آن بر هنر اسلامی

قرآن کریم و نقش آن در بهبود و تعالی تعاملات اجتماعی

معجزات پیامبر(ص) و تاثیر آن بر باورهای اجتماعی و دینی

تاثیر وجودی حضرت محمد (ص) در خلق هنراسلامی

نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه در بازنمایی سیره و سیرت پیامبر (ص) و ایجاد آرامش و امنیت

شیوه های مختلف استفاده رسانه ها از هنر در ارائه ابعاد شخصیت وجودی پیامبر(ص)

اخلاق نبوی و تاثیر آن در پیشگیری آسیب های اجتماعی

راهبردهای ارزشی- هنری پیامبرگرامی (ص)

هنر در بیان حضرت محمد (ص)

حضرت محمد(ص) در بیان هنری

نقش پیامبر (ص) در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی

نقش و تاثیر رسانه ها در بیان ابعاد شخصیتی پیامبر(ص)

رادیو وتلویزیون و تاثیر آن در تبلیغ سیمای صلح جو و عدالت خواه پیامبر (ص) در ابعاد جهانی

نقش مستقیم و غیر مستقیم سینمای ایران در نمایش سیمای واقعی پیامبر (ص) و تاثیر جهانی آن

قرآن در آثار هنری، ادبی و عرفانی

شق القمر معجزه پیامبر (ص) و مفهوم آن در روایات اسلامی

وحی و معجزات پیامبر(ص) در آثار هنری، ادبی و عرفانی

مطالعه تطبیقی معجزات سایر پیامبران با پیامبر اسلام (ص)

تاثیر معجزات پیامبران (ص) بر جوامع سنتی و مدرن

تاثیر معجزات پیامبر (ص) بر فرهنگ اسلامی

اخلاق نبوی و تاثیر آن بر نظم و انضباط اجتماعی

حل چالش های اجتماعی با تکیه بر تعالیم پیامبر(ص)

روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی بر اساس دیدگاه پیامبر(ص)

رفاه و انضباط اجتماعی از دیدگاه پیامبر (ص)

جامعه شناسی انضباطی و امنیتی با ارجاع به سیره و اخلاق نبوی

اخلاق نبوی و قانون گرایی اجتماعی

نقش وتاثیر هنر اسلامی و رسانه در کاهش آسیب های اجتماعی

احساس امنیت بر گرفته از تعالیم پیامبر (ص)

حضرت محمد (ص) الگوی فرهنگ جهانی

وحدت اسلامی و راهکارهای فرهنگی پیامبر گرامی اسلام (ص)

مفهوم فرهنگ سازی از نگاه پیامبر گرامی اسلام (ص)

اوضاع فرهنگی در زمان پیامبرگرامی (ص) و تاثیر ایشان بر آن

اخلاق نبوی، الگوی نظم و انضباط جامعه جهانی

راهبردهای اجتماعی و انضباطی در گفتار و رفتار پیامبرگرامی (ص)

این گزارش می افزاید: علاقه مندان تا ۳۱ مرداد ماه مهلت دارند چکیده مقالات و تا ۲۰ مهرماه اصل مقالات را به دبیرخانه همایش ارسال کنند؛ همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال مقالات می توانند به سایت همایش به نشانی الکترونیکی icmram.ir مراجعه کنند.

گفتنی است، همایش بین المللی «سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی» اول و دوم دی ماه برگزار می شود.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :