اعتدال از نگاه دين

پرسش :

از نگاه دين، اعتدال چیست؟پاسخ :

اسلام ، دين «وسط» است[۱]و آموزه هاى آن سرشار از تأكيد بر اعتدال ، جامع نگرى ، همه سو انديشى و لزوم به دور بودن از افراط ويكسويه نگرى است .

پيامبر خدا كه آيين الهى اسلام را برنامه تكامل مادّى و معنوى معرّفى مى كرد و بر جامعيت و كمال آن در اشتمال بر مصالح فردى و اجتماعى تأكيد مى ورزيد ، افراط و يكسويه نگرى را بزرگ ترين خطر امّت و آيينش تلقّى مى كرد و بر اين حقيقت ، بارها در طول حيات پربارش تأكيد ورزيد .

آن بزرگوار مى فرمود :

لا يَقومُ بِدينِ اللّهِ إلّا مَن حاطَهُ مِن جَميعِ جَوانِبِهِ .[۲]دين خدا را جز كسى كه از همه سوى بر آن تسلط دارد ، نمى تواند برپا دارد.

آن حضرت اين باور را داشت و بر آموختن آن به امّت ، تلاش مى كرد؛ چرا كه تنها تلاش هاى كسانى در يارى دين به ثمر مى نشيند كه در ديندارى ، همه سو نگر باشند و در ذهن و زبان و تكامل فردى و اجتماعى همه آموزه هاى دين را بنگرند . از اين روى مى فرمود :

إنَّ دينَ اللّهِ لَن يَنصُرَهُ إلّا مَن حاطَهُ مِن جَميعِ جَوانِبِهِ.[۳]دين خدا را جز آن كس كه از همه سو بر آن احاطه دارد ، يارى نمى رساند .

پيامبر خدا افزون بر آموزه هاى زندگى براى هدايت امّت و استوارى آنان در مسير كمال و تحقّق عينى امّت وسط ، الگوهايى نيز معرّفى كرد ، و بر لزوم تمسّك مسلمانان بر سنّت و عترت تأكيد ورزيد و عترت خويش را چهره هاى برجسته اعتدال و حدّ وسط شناسانْد .[۴]امامان عليهم السلام بر اين جايگاه اهل بيت نيز اشاره كرده اند و از جمله حضرت سجّاد عليه السلام در صلوات شعبانيه فرموده است :

اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفُلكِ الجارِيَةِ فِي اللُّجَجِ الغامِرَةِ؛ يَأمَنُ مَن رَكِبَها ويَغرَقُ مَن تَرَكَها ؛ المُتَقَدِّمُ لَهُم مارِقٌ؛ وَالمُتَأَخِّرُ عَنهُم زاهِقٌ، وَاللّازِمُ لَهُم لاحِقٌ .[۵]خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد ، درود فرست ؛ آن كشتى شتابان در درياهاى ژرف ، كه هر كس بدان درآيد ، در امنيت خواهد بود و هر كس از آن سر برتابد ، نابود مى شود . پيشى گيرندگان بر آنان منحرف و بازماندگان از آنان از دست رفتنى و همگامان با آنان به مقصود رسَنده اند .

بدين سان، پيشوايان الهى، لزوم اعتدال در انديشه و زندگى را براى انسان طرح كرده و بدان تأكيد ورزيده اند و از اين همه، به روشنى مى توان دريافت كه خروج از اعتدال و افتادن كام افراط و تندروى، پيامدى جز ناهنجارى و گاه كشيده شدن به فساد ، نخواهد داشت .

خوارج، در حوزه فرهنگ اسلامى ، جريانى است افراطى با مواضعى تند و به دور از اعتدال . اين ويژگى خوارج در احاديث نبوى با عنوان «تعمّق» آمده است :

إنَّ أقواما يَتَعَمَّقونَ فِي الدّينِ يَمرُقونَ مِنهُ كَما يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .[۶]گروهى هستند كه در دين ، سختگيرى مى كنند و چون رها شدن تير از كمان، از دينْ دور مى شوند .


[۱]بقره ، آيه ۱۴۳ .

[۲]كنز العمّال : ج ۳ ص ۸۴ ح ۵۶۱۲ ، شرح الأخبار : ج ۲ ص ۳۸۹ .

[۳]الفردوس : ج ۱ ص ۲۳۴ ح ۸۹۷ ، كنز العمّال : ج ۱۰ ص ۱۷۱ ح ۲۸۸۸۶ .

[۴]ر . ك : اهل بيت در قرآن و حديث .

[۵]مصباح المتهجّد : ص ۳۶۱ ح ۴۸۵ و ص ۸۲۸ ح ۸۸۸ ، الإقبال : ج ۳ ص ۳۰۰ ، المزار الكبير : ص ۴۰۱ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۰ ص ۲۰ .

[۶]مسند ابن حنبل : ج ۴ ص ۳۱۸ ح ۱۶۶۱۵ از انس بن مالك ، كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۲۸۸ ح ۳۱۵۴۳ به نقل از ابن جرير .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت