مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : رساله های فقهی و اصولی
پديدآورنده : علی مشکینی
تحقيق : حمید احمدی جلفایی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 2
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

رساله های فقهی و اصولی

این مجموعه شامل ۲۳ رساله در زمینه های فقه، قواعد فقهی، اصول فقه، فواید رجالی و حدیثی و ... است.

آیت اللّٰه مشکینی در حوزه حدیث، فقه و اصول، رساله های متعددی به یادگار گذاشته است. بخشی از این آثار، دست نوشته های پراکنده ایشان است که با تحقیق در دو جلد منتشر شده است. این مجموعه شامل ۲۳ رساله در زمینه های فقه، قواعد فقهی، اصول فقه، فواید رجالی و حدیثی و ... است.

عناوین پانزده گانه و ترتیب آنها در جلد نخست چنین است: حاشیة علی کفایة الاصول، الاسلام یجبّ ما قبله، بحث حول المدّعی و المدّعی علیه و التداعی، قاعدة «من ملک شیئاً، ملک الاقرار به»، قاعدة «لا ضرر و لا ضرار»، رسالة فی قاعدة الفراغ و التجاوز، قاعدة اصالة الصحّة فی الفعل الغیر، رسالة فی القاعدة القرعة، تحقیق حول عنوانی النصف و الانتصاف فی الفقه الاسلامی، بحث حول تعارض البینات، بحث حول حجیة البینة و الشیاع، کتاب الحکومة فی الاسلام، بحث حول مسألة ولایة الفقیه، بحثی پیرامون مسئله ولایت فقیه، رسالة فی الصلاة الجمعه.

عناوین هفت رساله دیگر در جلد دوم از این قرار است: مختصر فی کیفیة تعلّق الزکاة و الخمس فی المال، رسالة فی الخمس، رسالة فی احکام مرأة المفقود زوجها، وجیزة فی کیفیة ارث الورّاث من ترکة المیت، کتاب الاطعمة و الاشربة، فوائد حدیثیة و الرجالیة، رساله ای در غیب، فهرست موارد تصرّفات تکوینی و اِخبار های غیبی معصومان.