دوشنبه 1391/3/15
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (36)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

ميراث حديثي عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ـ معرفی کتاب «امالی شیخ صدوق (ره)»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • ميراث حديثي عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ـ مع (دانلود)