مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : آشنایی با کتب رجالی شیعه
محل نشر : قم / تهران
ناشر : دارالدیث / سمت
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 304
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

آشنایی با کتب رجالی شیعه

کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه» با «درآمد» آغاز و مطالب در چهار فصل سامان یافته است.

کتاب «آشنایی با کتب رجالی شیعه» با «درآمد» آغاز و مطالب در چهار فصل سامان یافته است. درآمد، به ضرورت آشنایی با کتب رجالی، رابطۀ علم رجال و کتب رجالی، انواع نگاشته‌های رجالی و تاریخچۀ تألیفات رجالی شیعه پرداخته است.

فصل اول (اصول اولیۀ رجالی) شامل شش گفتار است :

۱. آشنایی با رجال برقی؛ ۲. آشنایی با رجال ابن غضایری؛ ۳. آشنایی با اختیار معرفة الرجال؛ ۴. آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی؛ ۵. آشنایی با کتاب الفهرست طوسی؛ ۶. آشنایی با کتاب رجال النجاشی.

فصل دوم (اصول ثانویه) نیز در دو گفتار، به معرفی دو کتاب «خلاصة الاقوال» و کتاب «الرجال» ابن داوود پرداخته است.

مؤلف در فصل سوم (جوامع رجالی)، پس از بیان شیوۀ تدوین جوامع رجالی، در شش گفتار، مهم ترین جوامع رجالی و مؤلفان آن را معرفی کرده است. منهج المقال استرآبادی، نقد الرجال تفرشی، جامع الرواة اردبیلی، تنقیح المقال مامقانی، قاموس الرجال شوشتری و معجم رجال الحدیث خویی، عناوین این گفتارها هستند.

کتب تحقیقی رجالی در فصل چهارم معرفی شده اند:

این فصل با ۳ عنوان : فوایدنگاری، قواعدنگاری و تك‌نگاری به معرفی سه سبک مختلف دربارۀ تألیفات تحقیقی در علم رجال پرداخته و در هر نوع، کتاب‌های مربوط را شناسانده است.

در بخش پایانی کتاب با عنوان «پیوست»، شش نرم‌افزار مربوط به کتب رجالی معرفی شده است.