امام هادی علیه السلام و اختلاف اخبار

امام هادی علیه السلام و اختلاف اخبار

امام هادى عليه السّلام، شيعيانش را بر پايدارى و اعتقاد راسخ نسبت به اخبارى كه از ائمه طاهرين نقل مى‏‌شود، ملزم ساخته است. بنابراين، آن روايتى را كه مى‏‌دانند از ايشان صادر شده و معناى آن را نيز مى‏‌دانند، به آن عمل كنند و آنچه را كه درك معنايش برايشان دشوار باشد، امام عليه السّلام دستور داده است كه در اين صورت به خود ايشان بازگردانند تا براى ايشان توضيح دهند،

برگرفته از کتاب « زندگانی حضرت امام علی النقی الهادی ( علیه السلام )»

واگذاردن اخبار مشكل به خود اهل بيت‏

امام هادى عليه السّلام، شيعيانش را بر پايدارى و اعتقاد راسخ نسبت به اخبارى كه از ائمه طاهرين نقل مى‏‌شود، ملزم ساخته است. بنابراين، آن روايتى را كه مى‏‌دانند از ايشان صادر شده و معناى آن را نيز مى‏‌دانند، به آن عمل كنند و آنچه را كه درك معنايش برايشان دشوار باشد، امام عليه السّلام دستور داده است كه در اين صورت به خود ايشان بازگردانند تا براى ايشان توضيح دهند، و اين بيان در پاسخ امام به نامه داوود بن فرقد فارسى آمده است.
در نامه داوود، چنين است:
«از مسائلى كه از پدران و اجداد طاهرين شما به ما رسيده است و ما در آن باره اختلاف نظر داريم، بفرماييد كه با وجود اختلاف، چگونه به آنها عمل كنيم؟» امام عليه السّلام در پاسخ وى فرمود:

«اگر دانستيد كه آن مطالب گفته ماست، مطابق آنها عمل كنيد و در مواردى كه نمى‏دانيد از ما صادر شده، يا نه، در آن صورت، به ما بازگردانيد.»[۱]

امام عليه السّلام، پيروانش را مأمور فرموده است تا چنين رواياتى را براى توضيح و بيان به ايشان بازگردانند، البتّه در صورتى كه از ايشان صادر شده باشد و اگر نه ساختگى و دروغ باشد بازهم به ايشان يادآور خواهند شد.

اختلاف اخبار

حميرى نامه‏ اى به خدمت امام هادى عليه السّلام نوشت و از آن حضرت درباره اخبار مورد اختلاف پرسيد كه چگونه بايد نسبت به آنها عمل كرد؟ امام عليه السّلام در پاسخ وى فرمود:

«براى كسى كه در ارتباط با امام خود باشد، مشكلى نخواهد بود، زيرا اين اخبار از سرچشمه اصلى خود بيرون مى‏آيند و آن سرچشمه زلال و صاف است ...»

مقصود امام، اين است كه هر كس با امام عليه السّلام مربوط باشد، چيزى براى او مشتبه و مختلف نخواهد بود، زيرا او واقعيت را از منبع و سرچشمه خود مى‏گيرد. وقتى كه حميرى نوشته امام عليه السّلام را خواند، به امام عليه السّلام نوشت:

«چگونه ما مى‏‌توانيم با اماممان در ارتباط باشيم، در صورتى كه بين ما و او فاصله انداخته‌‏اند ...؟»

مقصود حميرى از اين عبارت آن است كه با وجود فشارهاى سياسى يعنى‏ مجازاتهاى دولت براى هر كس كه با امام عليه السّلام مرتبط باشد، راهى براى رابطه با امام عليه السّلام وجود ندارد. اين بود كه امام عليه السّلام در پاسخ او نوشت:

«چنين راه و رابطه‏اى براى طالبان حق فراهم است، مگر آن كسى كه با وجود كفر و الحاد بخواهد مرتبط شود ...»

امام عليه السّلام به اين نكته اشاره فرموده است كه پوينده حق و حقيقت اگر خالصانه بكوشد به حق مى‌‏رسد و سرانجام موفق می‏شود.


[۱]بصائر الدّرجات.