مدرک زیارت آل یاسین

پرسش :

زیارت آل یاسین در کدامیک از مهم ترین کتاب ها آمده است؟پاسخ :

این زیارت را در کتاب های زیر یافتیم:

احتجاج، طبرسی، ج ۲، ۳۱۶

المزار، محمد بن جعفر مشهدی، ص ۵۶۷

بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۱، ح ۵ و ج ۹۱، ص ۲، ح ۴ به نقل از احتجاج.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :