اهل بیت علیهم السلام و محیط زیست

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر خدامیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 5 / 7

چکیده :

اهل بیت علیهم السلام و محیط زیست؛در تعریفی ساده و خلاصه می توان گفت: محیط زیست، محیط زندگی است، یعنی هر جایی که انسان در آن زندگی می کند و نفس می کشد.

کلیدواژه‌های مقاله :اهل بیت (ع) - محیط زیست