عنوان مجله : حدیث و اندیشه
دوره انتشار : نیم سال نامه
صاحب امتياز : دانشگاه قرآن و حدیث
مدير مسئول : محمد محمدی ری شهری
سردبير : ناصر رفیعی
جانشين سردبير : مهدی مردانی گلستانی
مدير اجرايى : حسین صادقی فرد
هیئت تحریریه : محمد محمدی نیک (ری شهری)، ناصر رفیعی محمدی، مهدی مردانی (گلستانی)، محمد احسانی فر، رضا برنجکار، عباس پسندیده، هادی حجت، علی راد، رسول رضوی، هادی صادقی، سید محمد کاظم طباطبایی، عبدالهادی مسعودی
آدرس : قم-بلوار15خرداد-چهارراه نوبهار-انتهای شهرک جهاد-دانشگاه قرآن و حدیث- اتاق 237- مدیریت پژوهش
تلفن : 02537176146
آدرس اینترنتی : http://www.hadithvaandisheh.ir/
امتیاز : علمی ترویجی

حدیث و اندیشه

دانشگاه قرآن و حدیث وابسته به مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، با هدف گسترش فرهنگ پژوهش در حوزه ی حدیث و علوم وابسته به آن، انتشار نشریه علمی ترویجی «حدیث و اندیشه» را در دستور کار خود قرار داده است.
این نشریه ، با رویکرد علمی و پژوهشی ، پای در عرصه ی گسترش حدیث پژوهی نهاده و معرفی دستاورد های جدید و نیززمینه‌سازی علمی و فرهنگی برای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی را تعقیب می‌کند.
«حدیث و اندیشه» که به صورت نیم سال نامه منتشر می گردد، در راستای ارتقای پژوهش و ترویج معارف اسلامی در حوزه علوم و معارف حدیث حرکت می کند.

این نشریه بر اساس مصوبه جلسه ۶۲ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه، در تاریخ ۲۳ دی ماه سال۱۳۹۳ موفق به دریافت رتبۀ «علمی ترویجی» شد که این رتبه از شماره دوازدهم اعمال گردید.