نقد و بررسی فضائل اهل بیت(ع) در تفسیر الحدیث محمد عزّه دروزه

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : عاطفه محمد زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 193-224

چکیده :

تفاوت دیدگاه فریقین در تفسیر آیات مربوط به فضائل اهل بیت(ع) از چند محور قابل بررسی است. در اغلب موارد اختلاف نظر مفسران به برداشت آنها از ظاهر آیات، سیاق آنها، روایات اسباب النزول و مستندات تاریخی برمی گردد. قرآن پژوهان شیعه با تکیه بر روایات صحیح معصومین(ع)، مصداق این آیات را خویشان نزدیک و خاص رسول اکرم(ص) می‌دانند. اما محمد عزّه دروزه با استناد به ترتیب نزول آیات و سوره‌ها، سیاق آیات و نظر برخی از مفسران و محدثان اهل سنت، روایات شیعه را ساختگی و حاصل تعصب مذهبی آنها می‌پندارد. وی هر چند در لابلای مباحث، وجوب احترام اهل بیت(ع) را تذکر می‌دهد اما با اعتقاد به عدم مناسبت خاص در نزول برخی آیات و عمومیت مصداق آنها، هیچ گونه ارتباطی بین محتوای آنها با موضوع گرامیداشت اهل بیت(ع) نمی‌یابد. در این مقاله استدلال‌های دروزه با کمک شواهد درون متنی و برون متنی، تحلیل و با استفاده از منابع شیعه و سنی بررسی و نقد می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ فضائل اهل بیت(ع)؛ نقد حدیث؛ دروزه؛ تفسیر الحدیث