7
الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث

پيش گفتار

يكى از پايه هاى اصلى توسعه اقتصادى، «اصلاح الگوى مصرف» است . ۱ افزايش درآمد سرانه ملّى، بدون اين اقدام اساسى ، نمى تواند نقش مؤثّرى در توسعه پايدار ، ايفا نمايد ؛ زيرا اگر الگوى مصرفْ اصلاح نگردد ، مصرف بى رويه، موجب تباهىِ منابع قابل سرمايه گذارى مى شود و زمينه رشد اقتصادى و رفاه جامعه در بلندمدت از بين مى رود . همچنين امكان مشاركت در هزينه هاى عمومى و بهبود توزيع درآمد فراهم نمى شود ؛ از اين رو ، موضوع اصلاح الگوى مصرف در نظام اسلامى، از اهمّيت ويژه اى برخوردار است .
نام گذارى سال جارى (1388) توسّط رهبر فرزانه انقلاب اسلامى ، حضرت آية اللّه خامنه اى، به نام «سال اصلاح الگوى مصرف»، قطعا ، اهميت بررسى اين موضوع را دوچندان نموده است .

1.پايه هاى توسعه اقتصادى، عبارت است از : دانش ، برنامه ريزى، كار، بازار، مصرف و دولت . در اسلام ، علاوه بر اين اصول ، براى توسعه پايدار اقتصادى ، پايه هاى ديگرى نيز مطرح شده اند، مانند : اصول اعتقادى ، اصول حقوقى ، اصول اخلاقى ، اصول عبادى و... . در اين باره، ر . ك : توسعه اقتصادى بر پايه قرآن و حديث .


الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث
 • نام منبع :
  الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  غیوری، سید مجتبی؛ حسینی، سید رضا
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1388
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 54657
صفحه از 236
پرینت  ارسال به